Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (92 träffar)

Omröstning 2005/06:LU13p3 Datorrelaterade uppfinningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Datorrelaterade uppfinningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L283 yrkandena 1-5, 2005/06:L348 yrkande 1 och 2005/06:T500 yrkande 9. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p13 Översyn av upphovsrättslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Översyn av upphovsrättslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 6. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 0 15 0 7 fp 0 42 0 6 kd 0 25 0 8 v 22 0 0 6 mp 12 1 0 4 - 1 0 0 1 Totalt 156 127 0 66 Beslut:

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p10 Kassettersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Kassettersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L223, 2005/06:L302, 2005/06:L310 yrkande 5, 2005/06:L321 yrkande 1, 2005/06:L348 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 36. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p1 Patentansökningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Patentansökningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L220 och 2005/06:L230. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (m) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 16 0 0 6 fp 42 0 0 6 kd 25 0 0 8 v 22 0 0 6 mp 13 0 0 4 - 1 0 0 1 Totalt 240 44 0 65 Beslut:

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m., förslagspunkt 7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L316. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (kd) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 44 0 0 11 c 16 0 0 6 fp 42 0 0 6 kd 0 25 0 8 v 22 0 0 6 mp 13 0 0 4 - 1 0 0 1 Totalt 259 25 0 65 Beslut:

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p4 Revisionspliktens omfattning

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m., förslagspunkt 4 Revisionspliktens omfattning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk495 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 19. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 0 16 0 6 fp 0 41 1 6 kd 0 25 0 8 v 22 0 0 6 mp 13 0 0 4 - 1 0 0 1 Totalt 157 126 1 65 Beslut:

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p1 Aktiekapitalets storlek

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m., förslagspunkt 1 Aktiekapitalets storlek Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L266 och 2005/06:A309 yrkande 23. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (c) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 44 0 0 11 c 0 16 0 6 fp 41 0 0 7 kd 23 0 0 10 v 22 0 0 6 mp 12 0 1 4 - 1 0 0 1 Totalt 264 16 1 68 Beslut:

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU10p2 Sambos arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Sambos arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L244 och 2005/06:L287. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0 0 16 c 16 0 0 6 fp 36 0 0 12 kd 24 0 0 9 v 1 21 0 6 mp 10 1 0 6 - 1 1 0 0 Totalt 241 23 0 85 Beslut:

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU10p1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L257, 2005/06:L276 yrkande 11, 2005/06:L297 yrkande 2 och 2005/06:L300. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-01-25

Omröstning 2005/06:JuSoU1p5 Resultatskrivelsen

Votering: betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik, förslagspunkt 5 Resultatskrivelsen Riksdagen avslår motion 2004/05:So35 och lägger skrivelse 2004/05:152 till handlingarna. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (c, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 46 0 0 9 c 0 15 0 7 fp 39 0 0 9 kd 25 0 0 8 v 0 21 0 7 mp 12 0 0 5 - 1 0 0 1 Totalt 244 36 0 69 Beslut:

2006-04-26

Omröstning 2005/06:JuSoU1p2 Narkotikapolitiken

Votering: betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik, förslagspunkt 2 Narkotikapolitiken Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So36 yrkande 1, 2005/06:So1 yrkandena 1 i denna del och 9 samt 2005/06:So3 yrkande 1. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-26

Omröstning 2005/06:LU19p1 Könsneutral äktenskapslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 1 Könsneutral äktenskapslagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L231, 2005/06:L239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L252 yrkandena 1-3, 2005/06:L291 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7 och 8, 2005/06:L309 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L313

2006-03-23