Dokument & lagar (315 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid : 2016-09-29 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (JuU4) Justering Initiativ Föredragande:

2016-09-29 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2016-11-22 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson, Ekobrottsmyndigheten 2. Justering av protokoll 3. Budget Rättsväsendet (JuU1) Prel . justering Proposition

2016-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid : 2016-11-17 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna (JuU7) Justering Proposition 2016/17:27 och motion Föredragande:

2016-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 08:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid : 2016-11-10 08:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 18 november 2016 Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet 2. Förslag till förordning om en europeisk åklagarmyndighet,

2016-11-10 08:00:00

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2016-10-27 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Budget Rättsväsendet - anslag och resultatredovisning (JuU1) Beredning Proposition 2016/17:1 och motioner Föredragande: CB,

2016-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid : 2016-10-20 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av EU:s försvarardirektiv (JuU2) Justering Proposition 2015/16:187 och motion Föredragande: MK 3. Riksrevisionens

2016-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid : 2016-10-13 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av rikspolischefen 2. Justering av protokoll 3. Gemensam ram för att motverka hybridhot (JuU2y) Yttrande till försvarsutskottet Justering Join(2016)

2016-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid : 2016-10-04 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen inför RIF-rådet 13-14 oktober 2016 2. Besök från Statskontoret 3. Justering av protokoll 4. Politiken för global utveckling

2016-10-04 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y) Yttrande till arbetsmarknadsutskottet Justering Skrivelse

2017-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid : 2017-01-19 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8) Justering Proposition 2016/17:41 och motioner Föredragande: AB 3. Kommissionens

2017-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid : 2016-12-08 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket 2. Justering av protokoll 3. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering

2016-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid : 2016-12-06 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Förslag till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen, KOM(2012) 363 Överläggning Statssekreterare

2016-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid : 2016-12-01 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 8-9 december 2016 2. Förslag till direktiv om ändring av narkotikarambeslutet, KOM(2013) 618 Överläggning Statssekreterare

2016-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:1 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid : 2016-09-22 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (JuU4) Beredning Initiativ Föredragande: CB 2. Begäran om att kalla

2016-09-22 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 27-28 mars 2017 2. Justering av protokoll 3. Kriminalvårdsfrågor (JuU19) Justering Motioner Föredragande: MK 4.

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-03-30 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor (JuU16) Justering Motioner Föredragande: TL 3. Processrättsliga frågor (JuU17) Justering Motioner Föredragande:

2017-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-03-16 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (JuU22) Justering Proposition 2016/17:56 Föredragande:

2017-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-04-06 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor (JuU18) Justering Motioner Föredragande: AB 3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU20) Justering Motioner Föredragande:

2017-04-06 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid: 2017-06-08 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av rikspolischef Dan Eliasson och generaldirektör Anders Thornberg, Säkerhetspolisen 2. Justering av protokoll 3. Ett nationellt brottsförebyggande program

2017-06-08 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid: 2017-06-01 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt, KOM(2016) 826 Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark 2. Information

2017-06-01 10:00:00