Dokument & lagar (174 träffar)

Omröstning 2005/06:LU20p16 Införande av konsumentbalk

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 16 Införande av konsumentbalk Riksdagen avslår motion 2005/06:L393. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 1 21 m 44 0 0 11 c 15 0 0 7 fp 41

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU19p3 Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 3 Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkandena 9 och 10. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU19p1 Könsneutral äktenskapslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 1 Könsneutral äktenskapslagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L231, 2005/06:L239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L252 yrkandena 1-3, 2005/06:L291 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7 och 8, 2005/06:L309 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L313 yrkandena

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU14p18 Jämkning av trafikskadeersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 18 Jämkning av trafikskadeersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju382 yrkande 4, 2005/06:L204, 2005/06:L211, 2005/06:L217, 2005/06:L347, 2005/06:L373 yrkande 4 och 2005/06:T560 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU31p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:LU31 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L27 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L28. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU14p19 Handläggning av trafikskadeärenden

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 19 Handläggning av trafikskadeärenden Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L249 yrkandena 1-3, 2005/06:L308 och 2005/06:L373 yrkande 3. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 c, v Parti Ja Nej Avstående

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU6p5 Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark

Votering: betänkande 2005/06:LU6 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark Riksdagen avslår motion 2005/06:L372 yrkande 2. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU27p2 Risken för att barnet far illa

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 2 Risken för att barnet far illa Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L26 yrkande 4, 2005/06:L292 yrkandena 1, 2 och 10, 2005/06:L296 yrkande 1, 2005/06:L334 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So557 yrkande 11. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-30

Omröstning 2005/06:LU14p12 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L241 och 2005/06:L265 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU12p7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L316. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 44 0 0 11

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU19p10 Jämkning av bodelning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 10 Jämkning av bodelning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 19, 2005/06:Ju381 yrkande 19, 2005/06:Ju483 yrkande 23, 2005/06:L218, 2005/06:L236, 2005/06:L251 yrkande 1, 2005/06:L265 yrkande 3, 2005/06:L276 yrkandena 4 och

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU14p4 Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju478 yrkande 5, 2005/06:Ju532 yrkande 4 och 2005/06:Ju533 yrkande 10. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m,

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU13p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr382 yrkande 37 och 2005/06:Kr410 yrkande 8. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p3 Datorrelaterade uppfinningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Datorrelaterade uppfinningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L283 yrkandena 1-5, 2005/06:L348 yrkande 1 och 2005/06:T500 yrkande 9. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c Parti Ja Nej Avstående

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU10p2 Sambos arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Sambos arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L244 och 2005/06:L287. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0 0 16 c 16 0 0 6

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU9p5 Talerätt i mål om hävande av faderskap

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 5 Talerätt i mål om hävande av faderskap Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L210, 2005/06:L296 yrkande 8, 2005/06:L340 yrkande 12 och 2005/06:L371. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU9p2 God man för ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 2 God man för ensamkommande barn Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf388 yrkandena 11 och 12. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU26p3 Jämkning av avtal mellan näringsidkare

Votering: betänkande 2005/06:LU26 Lagstiftning om franchising, förslagspunkt 3 Jämkning av avtal mellan näringsidkare Riksdagen avslår motion 2005/06:L6 yrkande 3. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0

2006-05-17

Omröstning 2005/06:LU19p2 Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 2 Barnäktenskap och tvångsäktenskap Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 28, 2005/06:Sf383 yrkande 22 och 2005/06:So429 yrkande 14. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp, v Parti

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU10p1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L257, 2005/06:L276 yrkande 11, 2005/06:L297 yrkande 2 och 2005/06:L300. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja

2006-01-25