Dokument & lagar (174 träffar)

Omröstning 2005/06:LU33p5 Konsumentverket

Votering: betänkande 2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning, förslagspunkt 5 Konsumentverket Riksdagen avslår motion 2005/06:L319 yrkande 2. Datum: 2006-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 1 26 m 0 46 0 9

2006-06-15

Omröstning 2005/06:LU30p1 Europakooperativ

Votering: betänkande 2005/06:LU30 Europakooperativ, förslagspunkt 1 Europakooperativ Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om europakooperativ, b lag om ändring i lagen 1972:262 om understödsföreningar, c lag om ändring i lagen 1974:174 om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.d lag om ändring i försäkringsrörelselagen

2006-05-17

Omröstning 2005/06:LU28p4 Uppföljning

Votering: betänkande 2005/06:LU28 Förenklade redovisningsregler, m.m.förslagspunkt 4 Uppföljning Riksdagen avslår motion 2005/06:L11. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 44 3 0 8 c 18 0 0 4 fp 37 0 0

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU27p4 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 4 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L24 yrkande 4, 2005/06:L26 yrkande 1, 2005/06:L292 yrkande 6, 2005/06:L340 yrkande 7, 2005/06:L389 och 2005/06:So647 yrkande 4. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-30

Omröstning 2005/06:LU18p1 Företagsinteckningens förmånsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU18 Företagsinteckningens förmånsrätt, förslagspunkt 1 Företagsinteckningens förmånsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L208, 2005/06:L242, 2005/06:L269, 2005/06:L279, 2005/06:L295, 2005/06:L304, 2005/06:L390, 2005/06:N434 yrkande 5, 2005/06:N437 yrkande 3, 2005/06:N439 yrkande 6, 2005/06:N478

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU13p13 Översyn av upphovsrättslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Översyn av upphovsrättslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 6. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p1 Patentansökningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Patentansökningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L220 och 2005/06:L230. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 16

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p10 Kassettersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Kassettersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L223, 2005/06:L302, 2005/06:L310 yrkande 5, 2005/06:L321 yrkande 1, 2005/06:L348 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 36. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU20p7 Könsdiskriminerande reklam

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 7 Könsdiskriminerande reklam Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 12, 2005/06:L224, 2005/06:L238, 2005/06:L381 och 2005/06:A370 yrkande 37. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU13p7 Upphovsrättsligt skydd

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Upphovsrättsligt skydd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 35. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p4 Revisionspliktens omfattning

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 4 Revisionspliktens omfattning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk495 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 19. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p1 Aktiekapitalets storlek

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 1 Aktiekapitalets storlek Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L266 och 2005/06:A309 yrkande 23. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU9p10 Assisterad befruktning för registrerade partner och homosexuella sambor

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 10 Assisterad befruktning för registrerade partner och homosexuella sambor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L313 yrkande 4 och 2005/06:So712 yrkande 3. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 kd Parti

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU4p1 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Votering: betänkande 2005/06:LU4 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, förslagspunkt 1 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i aktiebolagslagen 2005:5512. lag om ändring i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar, 3. lag om ändring i

2005-11-17

Omröstning 2005/06:LU34p3 Barns skuldsättning

Votering: betänkande 2005/06:LU34 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.förslagspunkt 3 Barns skuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L273 yrkande 3, 2005/06:L323, 2005/06:L336, 2005/06:L339 yrkande 3 och 2005/06:L363. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU34p1 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:LU34 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.förslagspunkt 1 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i lagen 1972:435 om överlastavgift,

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU28p2 Gränsvärden i årsredovisningslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU28 Förenklade redovisningsregler, m.m.förslagspunkt 2 Gränsvärden i årsredovisningslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L10 yrkande 1. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m

2006-06-01

Omröstning 2005/06:LU26p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU26 Lagstiftning om franchising, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om franchisegivares informationsskyldighet, b lag om ändring i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:98 och avslår motion 2005/06:L6

2006-05-17

Omröstning 2003/04:LU11p3 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2003/04:LU11 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 3 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L261 yrkande 2, 2003/04:L312 och 2003/04:So568 yrkande 20. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU26p2 Vissa hinder mot utflyttning

Votering: betänkande 2003/04:LU26 Europabolag, förslagspunkt 2 Vissa hinder mot utflyttning Riksdagen avslår motion 2003/04:L16. Datum: 2004-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 0 43 0 12 c 0 16 0 6 fp 0 34

2004-05-13