Dokument & lagar (174 träffar)

Omröstning 2003/04:LU11p19 Översyn av adoptionslagstiftningen

Votering: betänkande 2003/04:LU11 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 19 Översyn av adoptionslagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L221 yrkandena 1-3, 2003/04:L278 yrkandena 1-4, 2003/04:L299 yrkande 4 och 2003/04:L319 yrkandena 12-14. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU11p1 Hänsynen till barnets bästa

Votering: betänkande 2003/04:LU11 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 1 Hänsynen till barnets bästa Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L290, 2003/04:L319 yrkande 10 och 2003/04:So504 yrkandena 11, 14 och 18. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU7p1 Franchising

Votering: betänkande 2003/04:LU7 Franchising, m.m.förslagspunkt 1 Franchising Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L230 och 2003/04:L259. Datum: 2004-02-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 46 0 0 9 c 18 0 0 4 fp 41

2004-02-04

Omröstning 2003/04:LU29p2 Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster

Votering: betänkande 2003/04:LU29 Ny produktsäkerhetslag, förslagspunkt 2 Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L17 yrkande 1, 2003/04:L18, 2003/04:L19 yrkandena 3 och 4 samt 2003/04:L20. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2004-05-26

Omröstning 2003/04:LU25p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2003/04:LU25 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen bifaller proposition 2003/04:45 och avslår motionerna 2003/04:L13 yrkandena 1-5 och 2003/04:L15 yrkandena 1-4. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja

2004-05-26

Omröstning 2003/04:LU23p3 Dröjsmålsränta

Votering: betänkande 2003/04:LU23 Insolvensrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 3 Dröjsmålsränta Riksdagen avslår motion 2003/04:L252. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 17 0 0 5 fp 38 0 0

2004-04-29

Omröstning 2003/04:LU11p21 Rätt till s.k. provrörsbefruktning för lesbiska kvinnor

Votering: betänkande 2003/04:LU11 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 21 Rätt till s.k. provrörsbefruktning för lesbiska kvinnor Riksdagen avslår motion 2003/04:L209 yrkande 2. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU11p9 Barns rätt att komma till tals m.m.

Votering: betänkande 2003/04:LU11 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 9 Barns rätt att komma till tals m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L319 yrkandena 1, 2, 7, 8 och 11 och 2003/04:So504 yrkande 13. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU3p1 Lagens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2003/04:LU3 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter, förslagspunkt 1 Lagens tillämpningsområde Riksdagen antar 1 regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter. Riksdagen antar 1 regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter. Därmed bifaller

2003-11-12

Omröstning 2003/04:LU18p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2003/04:LU18 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligtskydd för biotekniska uppfinningar, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar 1. regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen 1967:8372. regeringens förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen 1997:3063.

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU8p7 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Votering: betänkande 2003/04:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 7 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L292 yrkandena 2 och 3, 2003/04:L343, 2003/04:L351 yrkandena 5 och 6 och 2003/04:L353 yrkande 10. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU8p20 Märkning av hund- och kattskinn

Votering: betänkande 2003/04:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 20 Märkning av hund- och kattskinn Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ405 yrkande 3. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 42 m 35 0 0 20 c 12 1 0

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU8p18 Marknadsföring av ekologiskt odlade produkter

Votering: betänkande 2003/04:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 18 Marknadsföring av ekologiskt odlade produkter Riksdagen avslår motion 2003/04:L256. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 40 m 36 0 0 19 c 13 0

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU8p16 Könsdiskriminerande reklam

Votering: betänkande 2003/04:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 16 Könsdiskriminerande reklam Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L337, 2003/04:L348 och 2003/04:So419 yrkande 1. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 40

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU8p10 Resegarantisystemet

Votering: betänkande 2003/04:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 10 Resegarantisystemet Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L223, 2003/04:L225, 2003/04:L292 yrkande 4 och 2003/04:N337 yrkande 3. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU8p1 Mål och inriktning för konsumentpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 1 Mål och inriktning för konsumentpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L292 yrkande 1, 2003/04:L351 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:L353 yrkandena 1 och 3. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU24p5 Skadeståndsansvar för multinationella företag

Votering: betänkande 2003/04:LU24 Skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Skadeståndsansvar för multinationella företag Riksdagen avslår motion 2003/04:L268 yrkandena 1-3. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m

2004-04-29

Omröstning 2003/04:LU9p3 Företagares försäkringsskydd

Votering: betänkande 2003/04:LU9 Försäkringsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Företagares försäkringsskydd Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L318 yrkande 1, 2003/04:T470 yrkande 6, 2003/04:N227 yrkande 5 och 2003/04:N329 yrkande 15. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c, fp

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU7p3 Elektroniska signaturer

Votering: betänkande 2003/04:LU7 Franchising, m.m.förslagspunkt 3 Elektroniska signaturer Riksdagen avslår motion 2003/04:N248 yrkande 16. Datum: 2004-02-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 1 22 m 0 46 0 9 c 18 0 0 4 fp 41

2004-02-04

Omröstning 2003/04:LU22p3 Betänketid vid äktenskapsskillnad

Votering: betänkande 2003/04:LU22 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 3 Betänketid vid äktenskapsskillnad Riksdagen avslår motion 2002/03:L239 yrkande 2. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0

2004-04-29