Dokument & lagar (174 träffar)

Omröstning 2003/04:LU21p6 Harmonisering på EU-nivå

Votering: betänkande 2003/04:LU21 En ny prisinformationslag m.m.förslagspunkt 6 Harmonisering på EU-nivå Riksdagen avslår motion 2003/04:L4 yrkande 3. Datum: 2004-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 45 0 0 10 c 20 0

2004-04-21

Omröstning 2003/04:LU21p2 Bemyndigandet

Votering: betänkande 2003/04:LU21 En ny prisinformationslag m.m.förslagspunkt 2 Bemyndigandet Riksdagen avslår motion 2003/04:L3. Datum: 2004-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 46 0 9 c 20 0 0 2 fp 37 0 0 11

2004-04-21

Omröstning 2003/04:LU19p7 Uppföljning, m.m.

Votering: betänkande 2003/04:LU19 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, förslagspunkt 7 Uppföljning, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L11 yrkande 2 och 2003/04:L12 yrkandena 1 och 2. Datum: 2004-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU19p5 Förbättrad kontroll

Votering: betänkande 2003/04:LU19 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, förslagspunkt 5 Förbättrad kontroll Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L12 yrkande 5 och 2003/04:L211 yrkande 1. Datum: 2004-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU19p2 Tillstånd att ingå äktenskap före 18 års ålder

Votering: betänkande 2003/04:LU19 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, förslagspunkt 2 Tillstånd att ingå äktenskap före 18 års ålder Riksdagen avslår motion 2003/04:L12 yrkandena 3 och 9. Datum: 2004-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU19p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2003/04:LU19 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i äktenskapsbalken, b lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap, c lag om ändring i lagen 1904:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU17p6 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2003/04:LU17 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 25, 2003/04:Kr327 yrkande 6 i denna del och 2003/04:Kr390 yrkande 18. Datum: 2004-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU15p1 Jordabalkens felregler

Votering: betänkande 2003/04:LU15 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 1 Jordabalkens felregler Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L218 och 2003/04:L269. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 40 m 36 0

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU11p15 Talerätt i mål om hävande av faderskap

Votering: betänkande 2003/04:LU11 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 15 Talerätt i mål om hävande av faderskap Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L205, 2003/04:L227, 2003/04:L317 och 2003/04:L333. Datum: 2004-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2004-02-18

Omröstning 2003/04:LU18p7 Oinskränkt produktskydd

Votering: betänkande 2003/04:LU18 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligtskydd för biotekniska uppfinningar, förslagspunkt 7 Oinskränkt produktskydd Riksdagen avslår motion 2003/04:L7 yrkande 2. Datum: 2004-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti Ja

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU17p4 Upphovsrättsligt skydd

Votering: betänkande 2003/04:LU17 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Upphovsrättsligt skydd Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr254 yrkande 5. Datum: 2004-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 0 42 0 13 c 18 0 0

2004-04-01

Omröstning 2003/04:LU15p3 Fastighetsmäklare m.m.

Votering: betänkande 2003/04:LU15 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 3 Fastighetsmäklare m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L202, 2003/04:L219, 2003/04:L250, 2003/04:L282 yrkande 1 och 2003/04:L287. Datum: 2004-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja

2004-03-18

Omröstning 2003/04:LU24p1 Ersättning för sorg och saknad

Votering: betänkande 2003/04:LU24 Skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Ersättning för sorg och saknad Riksdagen avslår motion 2003/04:L318 yrkande 4. Datum: 2004-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c

2004-04-29

Omröstning 2003/04:LU12p5 Redovisning av koldioxidutsläpp, m.m.

Votering: betänkande 2003/04:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 5 Redovisning av koldioxidutsläpp, m.m. Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ401 yrkande 12. Datum: 2004-02-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 0 22 m 45 0

2004-02-04