Dokument & lagar (63 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Saksamråd om översyn av långtidsbudgeten Stadsrådet Cecilia Malmström kl.11.30 Underlag för samråd skickas separat 2. Godkännande av föredragningslistan 3.

2007-06-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Statens upplåning och skuldförvaltning FiU22 Beslut och justering av Förslag till betänkande FiU22 Statens

2007-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om trängselskatten Statssekreterare Hans Lindblad informerar om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten Promemoria från finansdepartementet

2007-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågas om utskottets rapport RFR1 2. Godkännande

2007-05-24 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 10:45 Plats: Skandiasalen, Neptunus Mynttorget 2 Föredragningslista 1. Saksamråd med finansministern SkU kl.10.00 Saksamråd med finansminister Anders Borg om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

2007-05-22 10:45:00

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år FiU3y Beslut och justering av Förslag till yttrande

2007-05-16 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Miljöanpassad offentlig upphandling FiU16 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU16

2007-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens årsredovisning för 2006 FiU18 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU18

2007-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens årsredovisning för 2006 FiU18 Föredragning och behandling av 2006/07:RRS10 Riksrevisionens

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Finansförvaltning i statliga fastighetsbolag FiU26 Beslut och justering av förslag till betänkande 2006/07:FiU26

2007-04-12 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Saksamråd och information om vissa EU-frågor Saksamråd med finansmarknadsminister Mats Odell om Förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven 89/665/EEG resp.

2007-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riksbankens förvaltning 2006 FiU23 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU23 Riksbankens

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om vissa EU-frågor Tjänstemän från finansdepartementet föredrar Faktapromemoria 2004/05: FPM17 och tre promemorior från finansdepartementet bifogas

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Intern utfrågning Medlingsinstitutets GD Claes Stråth informerar om Medlingsinstitutets årsrapport och svarar på frågor

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken. Bilagor Bilder från

2007-02-22 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Effektiv statsförvaltning FiU12 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU12 Effektiv

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Offentlig upphandling FiU13 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU13 Offentlig upphandling

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Offentlig upphandling FiU13 Föredragning av Framst. 2006/07:RRS6 Statliga bolag och offentlig upphandling

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2007 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2006/07:FiU10 Statsbudget för 2007 Förslag delas vid sammanträdet 4. Övriga frågor

2006-12-21

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för 2007 FiU10 Föredragning av preliminärt förslag till betänkande 2006/07:FiU10 Statsbudget

2006-12-20 08:45:00

Paginering