Dokument & lagar (86 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Kommunala frågor FiU22 Föredragning och preliminärt ställningstagande till motionerna HH 4. Kredit till

2009-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning Statssekreterare Per Jansson, Finansdepartementet angående kredit till Island 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. Justering

2009-01-22 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning Riksrevisor Eva Lindström informerar och svarar på frågor om följande rapporter: Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Regeringens

2009-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning 08.30-09.00 Industrins Finansförening IFF Charlotte Lindstedt NCC Vidar Mohammar Ericsson Carl-Axel Olsson SCA Hannes Wadell Autoliv 09.00-09.40

2009-01-15 08:30:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Bank- och försäkringsfrågor FiU33 Föredragning och preliminärt ställningstagande TO 4. Justering av protokoll

2009-01-13 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Statsbudgeten för 2009 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU10 DÅF 4. Justering av

2008-12-19

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Penningtvätt FiU5y Beslut och justering av förslag till yttrande 2008/09:FiU5y TO 4. Statsbudgeten för

2008-12-18 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Stärkta insatser för fordonsindustrin FiU19 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU19

2008-12-17 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal OBS PLATSENFöredragningslista 1. Intern utfrågning tillsammans med näringsutskottet 2. Godkännande av föredragnigslistan 3. Anmälningar 4. Stärkta insatser

2008-12-16 08:30:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Åtgärder för förstärkt expoprtfinansiering FiU6y Beslut och justering av förslag till yttrande 2008/09:FiU6y

2008-12-11 14:00:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Åtgärder för förstärkt exportfinansiering FiU6y Beslut och justering av förslag till yttrande 2008/09:FiU6y KP 2. Intern utfrågning av Bankföreningen 3. Godkännande

2008-12-11 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Penningtvätt FiU6y Föredragning och preliminärt ställningstagande KP 4. Övriga frågor Bilagor FiU6y

2008-12-10 08:45:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar Riksbanksfullmäktiges presidium, Johan Gernandt och Leif Pagrotsky Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svankvist och Tord Strannefors

2008-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar Professor Lars Calmfors Jens Lundsgaard, OECD Professor John Hassler 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. UO 2 Samhällsekonomi

2008-12-04 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU3

2008-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1.Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Föredragning och preliminärt ställningstagande PE 4. UO

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om KI:s prognos Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz från Konjunkturinstitutet informerar utskottet och svarar

2008-10-30 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet FiU16 Beslut och justering 4. Övriga frågor Bilagor FiU16 Förslag till betänkande delas före

2008-10-28 15:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Överläggningar om EU-arbete kapitaltäckningsregler, finansiell tillsyn samt clearing och avveckling Statsrådet

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar av Bankföreningen Finansmarknadsministern Riksbanken Riksgälden Finansinspektionen 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar

2008-10-23 09:00:00