Dokument & lagar (82 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll FiU1y Beredning av yttrande till KU PM Föredragande: LW 3. EU-förslag om OTC-derivat Subsidiaritetsprövning.

2010-11-02 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU:s budget 2011 2. Anmälningar 3. Information om behandlingen i andra EU-länder av sub.prövningen om insättningsgaranti

2010-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag FiU9 Beredning Prop. 2009/10:240 Föredragande: LW

2010-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Regeringens försäljning av Vasakronan FiU7 Beredning Föredragande: LW 3. EU-förslag om ändring av direktiv om finansiella konglomerat Subsidiaritetsprövning.

2010-10-14 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av den av de ledamöter som har varit ledamot av riksdagen längst tid 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter

2010-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem FiU14 Justering KOM2010 370 Föredragande: EJ 3. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen i Neptunus plan 3 Föredragningslista 1. Öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning Lars Heikensten Information om revisionsrättens årliga

2010-11-11 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens försäljning av Vasakronan FiU7 Justering Redogörelse.2009/10:RRS 29 Föredragande: LW 3. Villkoren

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänslig kapitalkrav för försäkringsbolag FiU9 Justering Prop. 2009/10:240 Föredragande: LW

2010-11-04 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor m.m. Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp FiU18 Justering Prop. 2010/11:23

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009 FiU6 Justering Skriv. 2009/10:130 Föredragande: PE 3. Riksrevisorernas årliga rapport FiU12 Justering

2010-11-18 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggning om vissa EU-ärenden Överläggning med Finansmarknadsminister Peter Norman om direktivförslag om: A insättningsgarantisystem, B investerarskydd, C

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-04-14 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36 Datum och tid: 08:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Öppen utfrågning om ramverket för krishantering av banker EU-kommissionär Michel Barnier Finansmarknadsminister Peter Norman Riksbankschef Stefan Ingves

2011-04-14 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:40

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35 Datum och tid: 11:40 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation FiU26 Justering Prop. 2010/11:71 Föredragande: LW 3.

2011-04-12 11:40:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Statistikfrågor FiU32 Beslut och justering Motioner Föredragande: ACT 2. Riksbankens förvaltning 2010 FiU23 Beredning RB1: Årsredovisning för Sveriges riksbank

2011-03-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-03-17 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Kl 08.00 Information och överläggningar inför EU:s vårtoppmöte Anders Borg, finansminister Bilagor Slutsatser från Euroområdets stats- och regeringschefer den 11 mars 2011. OBS Underlag till överläggningen delas under onsdagen.

2011-03-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsministern Peter Norman 2. Anmälningar 3. EU-förslag om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Ändring i lagen om Sveriges riksbank FiU16 Justering Framst. 2010/11:RB6 Föredragande: EJ 3. Statlig förvaltning FiU28 Justering Motioner

2011-02-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11: Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11: Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista EU-handlingar Två ärenden för subsidiaritetsprövning: KOM 2010 775 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar

2010-12-28

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Statsbudget för 2011 FiU10 Justering Föredragande DÅF 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Torsdag 20 januari kl. 10:30

2010-12-21