Dokument & lagar (223 träffar)

Proposition 1908:220

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 220. 1 N:o 220. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående bemyndigande att af det för år 1909 beviljade polisanslaget använda visst belopp under år 1908 gifven Stockholms slott den 8 maj 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden

1908-05-08

Proposition 1908:220 (pdf, 254 kB)

Proposition 1908:219

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 219. 1 N:o 219. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående användande af viss del af den så kallade Djurgårdsfonden för utförande af byggnads- och reparationsarbeten vid Haga och Ulriksdals slott gifven Stockholms slott den 8 maj 1908. Under åberopande af bilagda utdrag

1908-05-08

Proposition 1908:219 (pdf, 1096 kB)

Proposition 1908:218

Kungl. Maj:ts Nåd. Fr oposition N:o 218. 1 N:o 218. Kungl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändrad lydelse af 18 mom. 1 och 52 mom. 2 värnpliktslagen gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af närlagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden denna dag, vill Kungl.

1908-04-24

Proposition 1908:218 (pdf, 509 kB)

Proposition 1908:215

Kungil. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 215. 1 N:o 215. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande af anslag till eu biologisk undersökning af sjön Tåkern gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1908-04-24

Proposition 1908:215 (pdf, 463 kB)

Proposition 1908:213

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 213. 1 N:o 213. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af fastigheten n:o 7 i kvarteret Näckström i Stockholm gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag, vill

1908-04-24

Proposition 1908:213 (pdf, 336 kB)

Proposition 1908:212

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 212. 1 N:o 212. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till en vetenskaplig expedition till Spetsbergen år 1908 gifven Stockholm slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1908-04-24

Proposition 1908:212 (pdf, 603 kB)

Proposition 1908:211

1 KungMaj ds Nåd. Proposition N:o 211, N:o 211. KungMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsunderstöd till en ifrågasatt samskola i Eslöf gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kung Maj:t härmed

1908-04-24

Proposition 1908:211 (pdf, 311 kB)

Proposition 1908:210

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 210. 1 N:o 210. Kungl. Majds nådiga proposition till Riksdagen med förslag till vissa ändringar i lagen angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension den 11 oktober 1907 gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdragaf statsrådsprotokollet öfver

1908-04-24

Proposition 1908:210 (pdf, 1101 kB)

Proposition 1908:209

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 209. 25 N:o 209. Kungl. Maj.is nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af åtta lägenheter från förra skvadronschefsbostället Sallerup n:ris 1, 6 och 7 i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1908-04-24

Proposition 1908:209 (pdf, 415 kB)

Proposition 1908:208

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 208. 19 N:o 208. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af en till förra militieb o stället Sjögården n:r 1 jämte Sjögården n:r 2 i Ålfsborgs län hörande lägenhet gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1908-04-24

Proposition 1908:208 (pdf, 356 kB)

Proposition 1908:206

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 206. 1 N:o 206. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af tre till kungsladugården Skälby i Kalmar län hörande områden gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden för denna

1908-04-24

Proposition 1908:206 (pdf, 433 kB)

Proposition 1908:205

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 205. 9 N:o 205. Kungl. Maj.is nådiga proposition till Biksdagen angående försäljning af vissa till förra mönsterskrifvarbostället Glabo n.o 1 med Lilla Saltvik niris 3 och 5 i Kalmar län hörande områden gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag

1908-04-24

Proposition 1908:205 (pdf, 554 kB)

Proposition 1908:204

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 204. 1 N:o 204. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af vissa delar af förra militiebostället Stora Gör slöf n.ris 12 och 13 med underlydande i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1908-04-24

Proposition 1908:204 (pdf, 541 kB)

Proposition 1908:203

8 Kungl. Majds Nåd. Proposition N:o 203. N:o 203. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående inköp af hotell Utsikten vid Trollhättan gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1908-04-24

Proposition 1908:203 (pdf, 435 kB)

Proposition 1908:202

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 202. 1 N:0 202. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till offentliggörande af förhandlingarna vid elfte internationella antialkoholkongressen gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden

1908-04-24

Proposition 1908:202 (pdf, 458 kB)

Proposition 1908:198

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 198. 1 N:o 198. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående uppförande af ny bostad åt landshöfding eu i Blekinge län m. mg gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kungl.

1908-04-24

Proposition 1908:198 (pdf, 909 kB)

Proposition 1908:197

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 197. 1 N:o 197. Kungl. Majt:s nådiga proposition till Riksdagen angående beredande af statspensioner åt vissa bland framlidne Hans Maj:t Konung Oscar II:s tjänare gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden

1908-04-24

Proposition 1908:197 (pdf, 542 kB)

Proposition 1908:196

KungMajis Nåd. Proposition No 196. 31 N:o 196. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af mark från förra militiebostället Viken n:o 2 i Jämtlands län gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden för denna

1908-04-24

Proposition 1908:196 (pdf, 372 kB)

Proposition 1908:194

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 194. 21 N:o 194. Kungl. Maj.ls nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af det förra häradshöfdingbostället Husby n:ris 3 och 4 i Uppsala län tillhörande torpet Falsboda n:o 1 gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilägga utdrag- af statsrådsprotokollet

1908-04-24

Proposition 1908:194 (pdf, 345 kB)

Proposition 1908:193

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 193- 17 N:o 193. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af två torp från förra kronofogdebostället Södra Vee n:o 1 i Värmlands län gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden

1908-04-24

Proposition 1908:193 (pdf, 290 kB)