Dokument & lagar (43 042 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:100 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2020/21:100 Schablonen för timersättning inom assistansersättningen av Pia Steensland KD till Finansminister Magdalena Andersson S När regeringen och samarbetspartierna aviserade budgetnyheterna presenterades uppräkningen av assistansschablonen för 2021 med 3,5 procent som en rekordstor höjning. Uppräkningen har

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:100 av Pia Steensland (KD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:99 av Christina Östberg (SD)

Fråga 2020/21:99 Missbruksvården av Christina Östberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Den pågående covidpandemin pressar välfärdssystemet hårt. Grupper som redan tidigare är särskilt utsatta i vårt samhälle far nu extra illa. Socialstyrelsen följer hur personer med missbruk och beroende påverkas av krisen, och

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:99 av Christina Östberg (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:98 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:98 Generella dispenser knutna till fordonstyp av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid förflyttning av mobilkranar krävs i regel en dispens eftersom fordonet är tungt i sin konstruktion. En större mobilkran har ofta en bruttovikt eller axeltryck som överstiger den tillåtna vikten

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:98 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:97 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:97 Generella dispenser för mobilkranar av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid förflyttning av mobilkranar krävs i regel en dispens eftersom fordonet är tungt i sin konstruktion. En större mobilkran har ofta en bruttovikt eller ett axeltryck som överstiger den tillåtna vikten

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:97 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:96 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:96 Kadmiumfonden av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I budgetpropositionen för 2021 läser jag under rubriken Kadmiumfonden s. 81 att det under 2019 betalades in ca 2,2 miljoner kronor i avgifter till fonden. Det står också att Naturvårdsverkets handläggningskostnader för

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:96 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:95 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:95 Återvätning av torvmark av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I regeringens budgetproposition för 2021 anslås en kraftfull ökning av medel för att återväta torvmark i förhoppning om att detta ska vara en effektiv klimatåtgärd. Slutsatsen bygger förmodligen på utredningen

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:95 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:94 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:94 Statens medieråds utförande av sitt uppdrag av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Sedan 2019 har Statens medieråd i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet MIKI ett svar på tidigare frågor från Sverigedemokraterna 2020/21:33 och

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:94 av Björn Söder (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:93 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:93 Åtgärder för att stärka kriminalvården av Alexandra Anstrell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi har precis nåtts av att kriminalvården går upp i stabsläge. Detta på grund av det har varit i det närmaste fullt i häkten och anstalter under en ganska lång tid men att man nu ser

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:93 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:92 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:92 Plastpåseskattens konsekvenser för idrottsföreningar av Björn Söder SD till Finansminister Magdalena Andersson S Många idrottsföreningar har tidigare via butiker sålt olika plastkassar för att få in bidrag till föreningarna. En sådan kasse är ungdomskassen som sålts via lokala handlare och dragit in runt

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:92 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:91 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:91 Statlig verksamhet som lämnar mindre orter av Sten Bergheden M till Statsrådet Lena Micko S Regeringen har vid flera tillfällen påstått att statliga myndigheter och verk ska flyttas ut från Stockholm till mindre orter. Trots prat och löften om att detta ska ske så ser övriga landet inte mycket av det.

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2020/21:91 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:90 av Tony Haddou (V)

Fråga 2020/21:90 Ny bankläcka om misstänkta transaktioner av Tony Haddou V till Statsrådet Per Bolund MP I veckan har det internationella journalistnätverket ICIJ, där SVT ingår, tagit del av en ny läcka med suspekta betalningar. Sammanlagt i läckan syns flöden på 17 000 miljarder kronor. Det handlar om 18 153 transaktioner

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:90 av Tony Haddou (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:89 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:89 Gängkriminella i Värmland av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tragiskt nog har vi också den senaste tiden kunnat se att gängkrigen sprider sig ut i landet, och därmed kan man än en gång konstatera att det förebyggande trygghetsarbetet brister. Regeringens

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:89 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:88 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:88 FN-rapport om förtryck i Venezuela av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S I en nyligen framtagen FN-rapport pekas åter på det våld och de övergrepp Maduro och hans hejdukar gör sig skyldiga till i Venezuela. Det talas om att oliktänkande har mördats och torterats. Det sägs i rapporten att

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:88 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:87 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:87 Elledningar och virkesupplag av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Att elledningar grävs ned runt om i landet är mycket värdefullt för att kunna garantera ett minskat antal störningar och strömavbrott. Dock har det på många håll uppstått bekymmer när elledningarna grävs ned. Problemet gäller det

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:87 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:86 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2020/21:86 Skärpt tillsyn och skärpta regler gällande miljöbrott vid avfallshantering av Elisabeth Svantesson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste veckan har vi genom medierna kunnat ta del av uppgifter om en återvinningskoncern som olovligen fraktat och förvarat avfall mellan olika anläggningar

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:86 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 90 kB)

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 5-37, fd. BoU Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Instruktions-PM 2. Riksrevisionens arbete med internationellt utvecklingssamarbete Information Riksrevisor Helena

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:1 3. Informellt möte för EU:s transportministrar den 28 september 2020

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Vitboken om utländska subventioner på den inre marknaden Överläggning COM2020 253 Statssekreterare

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:2 av den 17 september 2020 3. Information från kultur- och demokratiministern

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med

2020-09-22 11:00:00