Dokument & lagar (109 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem FiU14 Justering KOM2010 370 Föredragande: EJ 3. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen i Neptunus plan 3 Föredragningslista 1. Öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning Lars Heikensten Information om revisionsrättens årliga

2010-11-11 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens försäljning av Vasakronan FiU7 Justering Redogörelse.2009/10:RRS 29 Föredragande: LW 3. Villkoren

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänslig kapitalkrav för försäkringsbolag FiU9 Justering Prop. 2009/10:240 Föredragande: LW

2010-11-04 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll FiU1y Beredning av yttrande till KU PM Föredragande: LW 3. EU-förslag om OTC-derivat Subsidiaritetsprövning.

2010-11-02 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU:s budget 2011 2. Anmälningar 3. Information om behandlingen i andra EU-länder av sub.prövningen om insättningsgaranti

2010-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag FiU9 Beredning Prop. 2009/10:240 Föredragande: LW

2010-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Regeringens försäljning av Vasakronan FiU7 Beredning Föredragande: LW 3. EU-förslag om ändring av direktiv om finansiella konglomerat Subsidiaritetsprövning.

2010-10-14 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av den av de ledamöter som har varit ledamot av riksdagen längst tid 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter

2010-10-12 10:30:00