Dokument & lagar (116 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:1, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:7. 2. Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Proposition 2006/07:19 Motioner 2006/07:Sk6 av

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:6. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Prop. 2006/07:13 Förslag till

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2006/07:6 om kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete

2006-11-30 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:5. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Proposition 2006/07:13 Motioner

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Justitiedepartementet Bilagor: se bilageförteckning

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Konsumentfrågor 3. Fortsatt behandling av proposition

2006-11-23 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar och besvarar frågor på skatte- och tullområdet

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. januari 2007 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2005/06:3 om ändringar i luftfartslagen Bilagor: se bilageförteckning Föredragande: Bengt

2006-11-16 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:3. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Reviderad ärendeplan föredr. Ask 4. Skattefrågorna i budgeten m.m. prop. 2006/07:1 Justering av

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till ramar i budgetproposition 2006/07:1, utgiftsområde 18

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälan av promemoria om civilutskottets arbetsrutiner och procedurfrågor Bilagor: se bilageförteckning Föredragande: Lars Haglind Anm

2006-11-09 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tullverkets ledning lämnar information och besvarar frågor om budgetpropositionen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl 2. Justering av protokoll

2006-11-09 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning lämnar information och besvarar frågor om budgetpropositionen Generaldirektör Mats Sjöstrand, överdirektör

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista Förslag till föredragningslista vid civilutskottets första sammanträde riksmötet 2006/07 1. Sammanträdet öppnas av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot

2006-10-10 14:00:00