Dokument & lagar (1 343 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42 Datum och tid: 2012-06-14 08:45 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av ordförande 4. Subsidiaritetsärenden Föredragande: CN 5. Uppföljningsprojekt Föredragande: IE 6. Offentlig utfrågning Föredragande:

2012-06-14 08:45:00

Utskottsmöte 2011/12:41 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare UbU20 Justering Prop. 2011/12:144 och motioner Föredragande: IE 4. Övriga frågor Bilagor UbU20 IE Sänds

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40 Datum och tid: 2012-06-07 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerar om rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola 2. Justering

2012-06-07 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-05-31 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Leveransplikt för elektroniskt material UbU21 Justering Prop. 2011/12:121 Föredragande: HH 4. Anmälan till kammardebatt om UbU21

2012-05-31 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:38 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38 Datum och tid: 2012-05-29 11:00 Plats: L4-17 Obs Lokal 1. Information från Riksrevisorn Claes Norgren Riksrevisorn Claes Norgren, projektledare Camilla Gjerde, projektmedarbetare Annelie Jansson Westin, Matilda Fält Zaar och

2012-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37 Datum och tid: 2012-05-24 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. UbU22 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:133 och motioner Föredragande: ML 4. Förenklad

2012-05-24 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-05-10 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Leveransplikt för elektroniskt material UbU21 Beredning Prop. 2011/12:121 Föredragande: HH 4. Forskningssekreterare Lars Eriksson

2012-05-10 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-05-08 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Verkställande ledamoten Göran Sandberg 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Vårändringsbudget för 2012 Fråga

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Grundskolan UbU14 Justering Motioner

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-04-12 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-04-12 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Förskolan UbU13 Fortsatt beredning Motioner

2012-04-12 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om forskning och innovation Generaldirektör Mille Millnert, rådsdirektör Mariann Samuelsson, Vetenskapsrådet, generaldirektör Charlotte Brogren, kommunikationsdirektör

2012-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-03-22 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Högskolan UbU17 Justering Motioner Föredragande: ML 4. Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor UbU18 Justering Motioner

2012-03-22 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Föredragning om tillträde till högskolan Professor Christina Cliffordson, professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, informerar om tillträde till högskolan.

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Redovisning av arbete med breddad rekrytering Patricia Staaf, chef för kompetensbreddning och Teresa Tomasevic, adjunkt i statsrätt, från Malmö högskola samt Andrew

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-01 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Val av vice ordförande 2. Information från Utbildningsdepartementet Utbildningsminister Jan Björklund informerar om aktuella frågor 3. Justering av protokoll 4.

2012-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning UbU8 Justering Regeringens skrivelse 2011/12:36 och motioner Föredragande: ELM 2. Anmälan till kammardebatt

2012-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. En ny gymnasiesärskola UbU9 Fortsatt beredning Proposition 2011/12:50 och motioner Föredragande: HH 4. Statens styrning

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-16 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. En ny gymnasiesärskola UbU9 Fortsatt beredning Proposition 2011/12:50 och motioner Föredragande: HH 4. Statens styrning

2012-02-16 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om gymnasiesärskolan Statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet 2. Information om arbetet i EU inom forskningsområdet Statssekreterare

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-02 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning UbU8 Regeringens skrivelse 2011/12:36 Motioner Föredragande:

2012-02-02 09:00:00