Dokument & lagar (38 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:38

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:38 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling av Grönbok om bättre nedmontering av fartyg, KOM07 269 föredragande HL/ 2. Inkomna skrivelser 3. Inkomna EU-dokument m.m. föredragande

2007-09-06 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:37

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:37 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern överlägger med utskottet om KOM 07 225 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala

2007-06-19 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:36

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:36 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksdepartementet informerar inför Jordbruks- och fiskerådet den 11-12 juni 2007 2. Justering av protokollen 2006/07:34 och 35 3. Arbetsplanering,

2007-06-07 11:15:00

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Presentation av Shell Eco Marathon 2. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU16 Tävling med hästdjur föredragande AK/ 3. Justering av förslag

2007-05-24 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:34

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2006/07:32 och 33 2. Justering av förslag till yttrande 2006/07:MJU2y Tilläggsbudget för år 2007 föredragande BW/ 3. Övriga

2007-05-22 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:31 2. Behandling för ev. yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm

2007-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöpartementet lämnar information om internationella valfångstkommissionens IWC arbete. 2. Justering av protokoll 2006/07:30 3. Justering av förslag

2007-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU15 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar m.m. föredragande HL/ 2. Behandling av proposition 2006/07:

2007-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksdepartementet informerar inför kommande jordbruks- och fiskeråd den 7-8 maj 2007 2. Justering av protokoll 2006/07:29 3. Övriga frågor

2007-05-03 13:00:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern lämnar information för samråd om KOM 07 18 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG när

2007-04-26 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2006/07:25 och 26 2. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU10 Jakt och viltvård föredragande MH/ 3. Behandling

2007-04-19 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning

2007-04-17 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksdepartementet informerar inför jordbruks- och fiskerådet den 16-17 april 2007 2. Justering av protokoll 2006/07:24 3. Inkomna EU-dokument

2007-04-12 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Sveriges Fiskevattenägareförbund 2. Justering av protokoll 2006/07:23 3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd

2007-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:22 2. Behandling av motioner om biologisk mångfald föredragande AK/ 3. Övriga frågor 4. Miniseminarium i samarbete

2007-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern lämnar information för samråd om KOM 06 231 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och

2007-03-27 14:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Val av ordförande 2. Justering av protokoll 2006/07:21 3. Fortsatt behandling av motioner om djurskydd föredragande PaMa/ 4. Justering av förslag

2007-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern lämnar information för samråd om KOM06 822 Förslag till rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna

2007-03-15 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:40 Bilskrotningsfonden, m.m.samt följdmotion och motioner från allmänna motionstiden 2006 föredragande

2007-03-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2006/07:17 och 18 2. Behandling av proposition 2006/07:40 Bilskrotningsfonden, m.m.samt följdmotion och motioner från allmänna

2007-02-27 11:00:00

Paginering