Dokument & lagar (222 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Exportsatsning av JAS 39 Gripen Information VD Håkan Buskhe m.fl.Saab AB 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Rapporter 5. Svenska bidrag till internationella

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2011/12:14 och 2011/12:15 2. 2006 års sjöarbetskonvention TU6 Beredning Proposition 2011/12:35 Föredragande: AB 3. Subsidiaritetsprövning

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning FöU3 Beredning Skr. 2011/12:14 Föredragande:

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-08 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten informerar om aktuella frågor Information ÖB Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter

2011-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-08 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-08 09:00 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Utfrågning om vinterberedskapen inom järnvägen Bilagor 1. Program 2. Deltagare 3. Skrivelse från

2011-12-08 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 12 december 2011 för EU:s transportministrar.

2011-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om FFI-programmet Företrädare för Trafikverket, VINNOVA, Energimyndigheten, AB Volvo, FKG och Bil Sweden informerar om samverkansprogrammet FFI Fordonsstrategisk

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Ev. justering Prop. 2011/12:1

2011-12-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Justering Prop. 2011/12:1, skr. 2010/11:139, skr. 2010/11:141 och motioner Föredragande: MR 3. Övriga

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser FöU2 Justering Skr. 2011/12:19 och motioner Föredragande:

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa KOM2011

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Ev. justering Prop. 2011/12:1 och motioner

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet It- och energiministern Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet informerar om den digitala agendan 2. Justering av protokoll

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information om verksamheten Generaldirektör Elisabet Falemo m.fl. från Elsäkerhetsverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Yttrande till KU 6. Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser FöU2 Beredning

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm,Trafikverket informerar om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella verksamhetsfrågor

2011-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om Arlandabanan Information om Arlandabanan lämnas av dels ordförande Karin Starrin och vd Ulf Lundin, från Arlandabanan Infrastructure AB kl. 11.00dels

2011-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl, m.fl.Riksrevisionen 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter 6. Mottagande

2011-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby m.fl. från PTS informerar dels om teleregleringen och teknikskiftet från fast telefoni till

2011-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information om Försvarsmakten Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter 6.

2011-10-27 10:00:00