Dokument & lagar (116 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 angående läns- styrelsernas tillsyn av överförmyndare jämte

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggningar med regeringen saksamråd rörande kommissionens förslag till förordning om ändring i förordning EG nr 2201/2003 om domstols

2007-03-22 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om naturresursfrågor och vattenrätt samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:34 om förenklat utmätningsförfarande samt justering av förslag till utskottets betänkande

2007-03-15 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning av företrädare för Nackskadeförbundet kl. 11.00 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:27 om begreppet nettoomsättning

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om hyresrätt m.m. samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2007-03-01 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:14. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Förslag till betänkande 2006/07:SkU10 föredr. Bergman

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning av företrädare för samarbetsprojektet Betongforum Bilagor: se bilageförteckning 3. Information från regeringen om grönboken

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utfrågning med företrädare för Skatteverket om s.k. evighetsgäldenärer kl. 11.00 Bilagor:se bilageförteckning 3. Fråga om fastställande

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motioner om arvsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2006/07: C218 av LiseLotte Olsson m.fl. v Sambos

2007-02-15 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:13. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Kompetteringar till ärendeplanen föredr. Ask 4. Inkomna EU-skrivelser föredr. Bergman 5. Information

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2006/07:32 om skadestånd och bodelning samt motionerna väckta under den allmänna motionstiden

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om bostads- försörjningsfrågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Löfgren 3. Fortsatt behandling

2007-02-01 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:12. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Vårens ärendeplan Ask 4. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m se motionshäfte som delats

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om associationsrättsliga frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica Hall 3. Behandling av motioner

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar och besvarar frågor på skatte- och tullområdet

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om bostadsförsörjnings- frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Löfgren Anm I ärendet äger en

2007-01-25 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om sjöfylleri samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 17:15 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista Återstående ärende Förslag till betänkande 2006/07:SkU8 föredr. Brynolf

2006-12-07 17:15:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:8. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad m.m. Prop. 2006/07:19

2006-12-07 09:00:00