Dokument & lagar (182 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2004/05:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2004/05:UbU2

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 09:00 Plats: L4-17 Föredragningslista Intern hearing om Bolognaprocessen. Bilagor Program i basen på papper Deltagarförteckning i basen på

2004-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00-09.20 Linda Syrén, SACO:s Studentråd, David Sundström, Uppsala Studentkår och Shakti Slawomirska, Stockholms universitets studentkår, uppvaktar om

2004-10-28 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Utbildningsminister Thomas Östros informerar om aktuella EU-frågor 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till yttrande 2004/05:UbU1y Makt att bestämma rätt

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 15 Studiestöd FPM-UbU2 jämte motionerna:

2004-10-21 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad och rektor Leif Svensson, Högskolan i Gävle uppvaktar om vetenskapsområden och forskarutbildning vid vissa högskolor

2004-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36 Datum och tid: 12:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Information av försvarsminister Leni Björklund om ett kommande regeringsbeslut om en utvecklingsbeställning

2005-06-07 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering av FöU11 Justering av betänkande 2004/05:FöU11 Krishanterings-

2005-05-24 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Överläggningar FöU11 Behandling av betänkande 2004/05:FöU11 Krishanterings-

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Föredragning av statssekreterare Lars Danielsson, SB om krishanteringsberedskapen i Regeringskansliet,

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 09:45 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.45 Information av Överbefälhavare general Håkan Syrén samt generalmajor Michael Moore om planeringsunderlag

2005-05-12 09:45:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutakottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering av FöU10 Justering av betänkande 2004/05:FöU10 Immunitet

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Överläggningar FöU10 Behandling av betänkande 2004/05:FöU10 Immunitet

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering FöU9 Justering av betänkande 2004/05:FöU9 Allvarliga

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Försvarsmakten informerar inför EU:s kommande försvarschefsmöte CHOD3. Justering av protokoll

2005-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsdepartementet angående Sveriges svar på EU-kommissionens förslag om riktlinjer för försvarsupphandling.

2005-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Regeringskansliet Förvaltningschef Gunnar Holmgren, SB och expeditions- och rättschef Helena

2005-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering FöU8 Justering av betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder och

2005-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Information av Försvarsmakten om Årsredovisning för år 2004 och Budgetunderlag för år 2006. 3.

2005-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionsal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggningar FöU8 Överläggning om betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder

2005-03-01 11:00:00