Dokument & lagar (111 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Försvarsmakten redogör för materielplaneringen 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälning

2007-04-26 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU7 Justering av bet. 2006/07:FöU 7 Justering av

2007-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsmakten redogör för dess yttrande m a a försäljning av aktier i TeliaSonera AB 3. Justering

2007-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till bet. 2006/07:FöU7 Justering

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 09:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Öppnande 2. Offentlig utskottsutfrågning 9.30-9.35 Inledning Ordf. Ulrica Messing s 9.35-9.45 Regeringens proposition om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälning 4. Justering Justering av bet. 2006/07:FöU5 Kärnteknisk säkerhet

2007-03-29 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälning 4. Justering Justering av bet. 2006/07:FöU6 Behandling av person-

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Särskilde utredaren Anders Svärd orienterar om Utredningen om nationell krisledning Fö 2006:02 3.

2007-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Fråga om Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 5. Överläggning

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsdepartementet lämnar information m a a proposition 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos

2007-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Föredragning för UU och FöU 11.00 Föredragning av UD angående KFOR-propositionen. Obs Denna föredragning äger rum i UU:s sessions-

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling avbet 2006/07:FöU4 Krishantering

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om läget m.m. i Afghanistan 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning kl. 10.00 Utrikesdepartementet om situationen i Kosovo m.m. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering Justering av förslag till bet. 2006/07:FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen KHS 3. Föredragning Försvarsmakten

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till bet 2006/07:FöU3 Märkning

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.00 Statssekreterare HG Wessberg ger information m.a.a. EU:s rådsmöten 3. Justering av protokoll

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU1 Justering av bet. FöU1 Försvar samt beredskap

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32. Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Preliminär justering FöU1 Preliminär justering av bet. FöU1 Försvar

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Information från Försvarsindustriföreningen 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2006-11-23 10:00:00