Dokument & lagar (111 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling av betänkande FöU1 Försvar samt

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Beslut om utskottets arbetsordning 5. Övriga frågor 6. Föredragning

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till betänkande FöU1 Försvar

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Information av försvarsministern Mikael Odenberg inför kommande GAERC försvarsministermöte. 3. Justering

2006-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Motionssammanställning samt vissa planeringsfrågor 5. Utskottets

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av betänkande FöU2 Justering av betänkande FöU2 Hamnskydd

2006-10-26 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Föredragning Försvarsminister Mikael Odenberg och statssekreterare

2006-10-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling av betänkande FöU2 Hamnskydd KHS

2006-10-19 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Föredragning Näringdepartementet lämnar information angående prop.

2006-10-17 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning av FöU2 Behandling av underlag till betänkande FöU2

2006-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder

2006-10-10 14:00:00