Dokument & lagar (41 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:41 Tisdag 2013-08-27 kl. 14:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:41 Datum och tid: 2013-08-27 14:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen MJU3 Beredning Skriv. 2012/13:105 Föredragande:LS 3. Bemyndiganden

2013-08-27 14:00:00

Utskottsmöte 2012/13:40 Onsdag 2013-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40 Datum och tid: 2013-06-19 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2014 Överläggning KOM2013 319 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Jordbruksråd 24-25

2013-06-19 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:39 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39 Datum och tid: 2013-06-13 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 18 juni Information Statssekreterare Anders Flanking Miljödepartementet 2. EU-förslag om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial

2013-06-13 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:38 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38 Datum och tid: 2013-06-11 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om en EU-strategi för klimatanpassning Överläggning KOM 2013 216 Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Åtgärdsprogrammet för hotade arter Information

2013-06-11 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37 Datum och tid: 2013-06-04 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial lagstiftning om växtförökningsmaterial Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning

2013-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:36 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-05-30 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om oredlighet i livsmedelskedjan 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 11.00 Bilagor Punkt 1: Dagordning och deltagarförteckning Dessutom bifogas: Preliminär

2013-05-30 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-05-28 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 MJU5y Fortsatt beredning Grönbok KOM 2013 169 Föredragande: FJ 3. EU-förslag om ändring

2013-05-28 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-05-21 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Uppvaktning med anledning av vissa skogliga projekt 2. Djurskydd m.m. MJU19 Justering Motioner Föredragande: MH

2013-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-05-16 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. En europeisk strategi för plastavfall MJU18 Justering Grönbok KOM2013 123 Föredragande: LS 3. Vårändringsbudget för 2013 Fråga om yttrande

2013-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-05-02 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. En europeisk strategi för plastavfall MJU18 Justering Grönbok KOM2013 123 Föredragande: LS 3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen

2013-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-04-25 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Naturvårdsverket Information om 2013 års uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2. Justering av protokoll 3. En europeisk strategi

2013-04-25 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. En ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning MJU 20 Justering KOM 2013 133 Föredragande: FJ 3. Djurskydd m.m. MJU 19 Beredning

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-04-18 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-18 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 22-23 april 2013 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Landsbygdsdepartementet. 2. Kl. 09.00.Livsmedelsverket Information Generaldirektör

2013-04-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jakt och viltvård MJU 17 Justering Motioner Föredragande: FJ 2. EU-förslag om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning EG nr 73/2009 avseende

2013-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. MJU14 Justering Prop. 2012/13:55 och motioner Föredragande: LS 3. Skogspolitik MJU16 Justering

2013-04-11 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-03-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Ny djurskyddslag Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Fiskeripolitik MJU13 Justering Motioner Föredragande:

2013-03-26 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-03-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-03-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Justering Motioner Föredragande: FJ 3. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. MJU14 Fortsatt

2013-03-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. Beredning Prop. 2012/13:55 och motioner Föredragande: LS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-03-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 21 mars 2013 Information Miljöministern Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Jordbruksråd 18-19 mars 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet

2013-03-14 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svensk vattenkraftsförening 2. Fiskeripolitik MJU13 Beredning Motioner Föredragande: ALK 3. Övergripande miljöfrågor MJU15 Beredning Motioner Föredragande:

2013-03-12 11:00:00

Paginering