Dokument & lagar (40 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:38 Tisdag 2016-06-21 kl. 11:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-06-21 11:15 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning om rättshjälpsdirektivet 2. Justering av protokoll 3. Information om utskottsarbetet under sommaren 4. EU-frågor 5. Inkomna skrivelser 6. Övriga frågor 7. Nästa

2016-06-21 11:15:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-06-14 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet JuU31 Justering Proposition 2015/16:167 Föredragande: LK 3. Riksrevisionens rapport om

2016-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:JuU201606071100 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Planerat sammanträde Justitieutskottet Datum och tid: Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00 Plats: RÖ7-

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-05-26 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, utskottsinitiativ JuU34

2016-05-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-05-24 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. 2016 års ekonomiska vårproposition JuU8y Yttrande till finansutskottet Justering Proposition 2015/16:100 och motioner Föredragande: AB 3. Informationsutbyte

2016-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-05-17 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning med regeringen socialdepartementet om EU:s tillträdande till Istanbulkonventionen 2. Justering av protokoll 3. Inrättande av ett in- och utresesystem som har till

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:45

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-05-12 10:45 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utökade möjligheter till förverkande JuU28 Justering Proposition 2015/16:155 Föredragande: AB 3. Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

2016-05-12 10:45:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-04-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet JuU11 Justering Proposition 2015/16:68 Föredragande: AB 3. Synnerligen grova

2016-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-21 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Sveriges Domareförbund 2. Justering av protokoll 3. Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism granskningsutlåtande JuU32 Forts. beredning

2016-04-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-14 10:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Informationsutbyte med USA JuU33 Beredning Proposition 2015/16:96 och motion Föredragande: LK 3. Utskottsresor 4. EU-frågor 5. Inkomna skrivelser

2016-04-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet JuU11 Beredning Proposition 2015/16:68 Föredragande: AB 3. Synnerligen grova

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor JuU18 Justering Motioner Föredragande: ALK 3. Polisfrågor JuU20 Justering Motioner Föredragande: AB 4. Åtgärdsplan för förstärkning

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med anledning av planeringen inför karenstiden gällande id-kontroller 2. Justering av protokoll 3. Processrättsliga

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-17 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Utbildning om den digitala mötestjänsten 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning JuU14 Justering Proposition 2015/16:83 Föredragande:

2016-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kriminalvårdsfrågor JuU21 Justering Motioner Föredragande: MK 3. EU-frågor 4. Inkomna skrivelser 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen

2016-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Unga lagöverträdare JuU23 Justering Motioner Föredragande:AB 3. Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning JUU32 Subsidiaritetsprövning

2016-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Patent- och marknadsdomstol JuU10 Justering Proposition 2015/16:57 Föredragande: LK 3. 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kriminalvårdsfrågor JuU21 Forts. beredning Motioner Föredragande: MK 3. Unga lagöverträdare JuU23 Forts. beredning Motioner Föredragande: AB 4.

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-11 kl. 11:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-11 11:15 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ökad endomarbehörighet i tvistemål JuU3 Justering Proposition 2015/16:56 Föredragande: LK 3. Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel

2016-02-11 11:15:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte JuU17 Justering Proposition 2015/16:78 och motioner Föredragande: ALK 3. Patent- och marknadsdomstol

2016-02-04 10:00:00

Paginering