Dokument & lagar (100 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Saksamråd om Solvens II Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell Underlag för saksamråd: faktapromemoria Solvens II FPM117 tidigare delad och faktapromemoria

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Fortsatt behandling av budgetpropositionen och motioner

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning kl 11.00 Finansdepartementets statssekreterare Dan Ericsson utfrågas med anledning av behandlingen av betänkande FiU6 Redovisning av AP-fondernas

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning Sveriges Kommuner och Landsting utfrågas med anledning av proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling Skrivelse från Sveriges

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Planering Förslag till ärendeplan och sammanträdesplan bifogas 4. EU-frågor hösten 2007 Föredragningspromemoria

2007-09-27 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning av Riksrevisorerna Karin Lindell, Eva Lindström och Lennart Grufberg 4. Riksrevisionens

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken.

2007-11-15 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Beslut och justering av Förslag till betänkande FiU1 Utgiftsramar och

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 FiU6 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2007/08:FiU6

2007-11-01 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43, SfU:s sessionssal plan 4 OBS LOKALFöredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen FiU1y

2008-04-24 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag FiU29 Beslut och justering av Förslag till

2008-04-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av dagordningen 2. Anmälningar 3. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag FiU29 Föredragning och behandling av Proposition

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning inför Ekofins informella möte den 4-5 april Finansminister Anders Borg och riksbankschefen Stefan Ingves informerar. PM från finansdepartementet

2008-04-03 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Översyn av EU:s budget FiU14 Beslut och justering av Förslag till utlåtande FiU14 Översyn av EU:s budget

2008-03-27 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om offentliga finanser Riksrevisor Eva Lindström utfrågas med anledning av rapporterna om det finanspolitiska ramverket och budgetdokumenten.

2008-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggningar med statsrådet Cecilia Malmström om översyn av EU:s budget Arbetsmaterial från statsrådsberedningen: Översynen av EU:s budget 2008/09 och finansutskottets

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Överläggningar med statsrådet Mats Odell om Solvens II 4. Lamfalussyprocessen Mats Odell lämnar information

2008-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken. Utfrågningen är uppdelad

2008-02-26 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning med Cecilia Hermansson och Jörgen Appelgren Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson och

2008-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering FiU12 Beslut och justering av Förslag

2008-02-19 11:00:00