Dokument & lagar (169 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU3y Lissabonfördraget föredr. PN justering 2. KU2 Utökat elektroniskt informationsutbyte föredr. KÖ justering 3. KU1y Yttrande om ramen för utgiftsområde

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU3y Lissabonfördraget föredr. PN fortsatt beredning 3. Val av JO och ställföreträdande JO. 4. Övriga ärenden Bilagor 1. PM förslag till forskningsöversikt 2. Utkast delas ut under

2008-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Överläggning angående öppenhetsförordningen Justitieministern Beatrice Ask kommer kl. 11:00 Rättschefen Per Hall Kanslirådet Maria Hellberg Rättssakkunnige

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp redovisar sin huvudstudie Uppföljning av scenkonstens pensioner

2008-10-16 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen föredr. KD 4. Propositionsavlämnandet föredr. ML 5. Rutiner i regeringsarbetet i fråga om

2008-10-16 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 volym 1, punkterna 5 och 8 om förslag till statsbudget

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation föredr. KD 4. Regeringsprotokollen föredr. KD 5.

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth och statssekreterare Ingrid Eiken presenterar regeringens budgetförslag på kulturens område

2008-09-30 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen föredr. KD 4. Vissa förvaltningsärenden föredr. LW 5. Propositionsavlämnandet föredr. ML

2008-09-18 09:00:00