Dokument & lagar (140 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om aktuella frågor inom flygstridskrafterna 3. Justering av protokoll 4.

2010-02-18 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU13 med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor. JF 3. Statssekreterare Jöran Hägglund

2010-02-18 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 11.00 Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna,

2010-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU4 med anledning av skrivelse 2008/09:120 med 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande samt

2010-02-11 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Val av ordförande. 2. Protokollsjustering. 3. Justering av betänkande 2009/10:NU4 med anledning av skrivelse 2008/09:120 med 2009 års redogörelse för företag

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU2 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU2

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU11 med anledning av proposition 2009/10:51 om enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion,

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar bl.a. om hjälpinsatsen till Haiti 3. Justering

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av motioner om vissa handelspolitiska frågor. JF 3. Information om den administrativa växelkursen för strukturfondsbidrag. RB

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överlämnande av motioner till CU 5. Utskottets arbetsplanering

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare från Riksrevisionen lämnar information om Riksrevisionens granskningar av statliga företag. 2. Behandling av skrivelse

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. AKA 3. Justering av betänkande med anledning av

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering två protokoll2. kl. 09.30 Kansliråden Sara Emanuelsson och Iris Heldt samt departementssekreterarna Maria Brogren, Christina Simón och Erik

2009-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson lämnar information om Vattenfall AB. 2. Kanslimeddelanden. 3. Ev. övriga ärenden. Bilagor 2. Konsultrapport och departementspromemoria rörande

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om Sveriges medverkan i operation Atalanta 3. Justering av protokoll 4.

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Information av Kärnavfallsrådet 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Bilagor Utkast till protokoll 2009/10:

2009-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information a dels inför konkurrenskraftsrådets möte

2009-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2009/10:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt jämte

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av två protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 13:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-17 13:00:00