Dokument & lagar (171 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Statistikfrågor FiU32 Beslut och justering Motioner Föredragande: ACT 2. Riksbankens förvaltning 2010 FiU23 Beredning RB1: Årsredovisning för Sveriges riksbank

2011-03-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 09:45 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Samhällets krisberedskap FöU2 Justering Motioner Föredragande: KHS 2. Information angående SKB:s ansökan om slutförvaring VD Claes Thegerström m.fl.Svensk

2011-03-17 09:45:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-03-17 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Kl 08.00 Information och överläggningar inför EU:s vårtoppmöte Anders Borg, finansminister Bilagor Slutsatser från Euroområdets stats- och regeringschefer den 11 mars 2011. OBS Underlag till överläggningen delas under onsdagen.

2011-03-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Försvarsmakten FöU4 Beredning Redog. 2010/11:RRS9 och motioner Föredragande: UB 5. Elkänslighet

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Grönbok om offentlig upphandling FiU44 Föredragning KOM2011 15 Föredragande: EJ 3. Riksrevisionens rapport: Myndigheternas insatser för finansiell

2011-03-10 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Torsdag 2011-03-10 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Elkänslighet FöU5 Beredning Motioner Föredragande: IW 5. Explosivämnen FöU6 Beredning Motioner

2011-03-10 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-03-03 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Kl 09:00-11:00 Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Stefan Ingves, riksbankschef Kl 11.15 FiU:s sessionssal 2. Intern utfrågning

2011-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information av Kärnavfallsrådet Ordförande Torsten Carlsson m.fl.Kärnavfallsrådet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Rapporter 5. Övriga frågor

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om penningpolitiken Jan Häggström, chefsekonom Handelsbanken Lena Hagman, chefsekonom Almega Kl 10:00 Förstakammarsalen 2. Öppen utfrågning

2011-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Ändring i lagen om Sveriges riksbank FiU16 Justering Framst. 2010/11:RB6 Föredragande: EJ 3. Statlig förvaltning FiU28 Justering Motioner

2011-02-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:15 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information inför informellt försvarsministermöte i EU Försvarsminister Sten Tolgfors m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsministern Peter Norman 2. Anmälningar 3. EU-förslag om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Öppen utfrågning om Långtidsutredningen 2011: Reformer för en bättre arbetsmarknad Docent Oscar Nordström Skans Bilagor 1. Delats tidigare: långtidsutredningen

2011-02-10 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:14 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Årlig rapport om signalspaning för 2010 FöU3 Justering Skr. 2010/11:41 och motion Föredragande:

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar FiU22 Justering Framst. 2010/11:RRS5 Föredragande: LW 3. Kommunala frågor FiU30

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 8 februari kl 11:00 Bilagor OH- bilder Anders

2011-02-03 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Årlig rapport om signalspaning för 2010 FöU3 Fortsatt beredning Skr. 2010/11:41 och motion Föredragande:

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information av Riksbankens presidium Ordf. Johan Gernandt och vice ordf. Leif Pagrotsky 2. Anmälningar 3. En reformerad budgetlag FiU2y Justering Prop. 2010/11:40

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Samhällets krisberedskap FöU2 Beredning Motioner Föredragande: KHS 5. Årlig rapport om signalspaning

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Kommunala frågor FiU30 Beredning Motioner Föredragande: ACT 3. EUMOT-utredningen remiss Beredning Rapporter: Riksdagens arbete med EU-frågor

2011-01-25 11:00:00