Dokument & lagar (3 425 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Europarådet UU12 Justering Skr. 2010/11:54 och motion Redog. 2010/11:ER1 Motioner Föredragande: AH 2. OSSE UU14 Justering Skr. 2010/11:55 Redog. 2010/11:OSSE1

2011-05-03 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel UU18 Beredning Prop. 2010/11:112 Föredragande: JM 3 Strategisk exportkontroll

2011-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-04-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner UU7 Justering Prop. 2010/11:91 och motion Föredragande: EK 2. Redogörelse

2011-04-14 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner

2011-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet

2011-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2011 Information tillsammans med FiU Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet Vice

2011-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-31 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU med anledning av proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

2011-03-31 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner UU6 Justering Prop. 2010/11:68 och motion Föredragande:

2011-03-17 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Utvecklingen av EU:s sanktioner Information Ambassadör Per Saland, Utrikesdepartementet

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningsutredningen UfU Information Utredare Peter Egardt, Utrikesdepartementet Huvudsekreterare Anna Hammargren, Utrikesdepartementet 2. Justering

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Justering KOM2010 623 Föredragande: EK 2. Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete UU13 Justering Motioner

2011-02-17 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Fortsatt granskning KOM2010 623 Föredragande:

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Viss vapenexport Information Generaldirektör Anders Ekman Duse, Inspektionen för strategiska produkter ISP Stf. generaldirektör och

2011-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Kommissionens arbetsprogram UU11 Fortsatt beredning KOM2010 623 Föredragande: EK 4. Globalisering

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet

2011-01-27 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 08:00 Plats: Östergårds i Danderyd Föredragningslista Del I 1. Justering av protokoll 2. Serbien UU8 Ev. justering Prop. 2010/11:50 och motioner Föredragande: CM 3. Kommissionens arbetsprogram UU11

2011-01-20 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningen m.m. Information Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övriga frågor

2010-12-21 08:30:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Grönbok om EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden UU4 Justering KOM2010 586 Föredragande: EK 2. Sidas stöd till kapacitetsutveckling UU5 Justering Redogörelse

2010-12-16 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet

2010-12-09 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering villkorad Prop. 2010/11:1 och motioner Skr 2009/10:214 Föredragande: EK 2. Grönbok om budgetstöd för yttre

2010-12-02 09:30:00