Dokument & lagar (65 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-04-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Funktionshindersfrågor SoU13 Justering Motioner Föredragande: JLS 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den

2012-04-19 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Information av UD Tjänstemän från Amerikaenheten informerar om politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Brasilien, Argentina och Chile 2. Justering

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-04-12 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen

2012-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-03-29 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Läkemedelsfrågor SoU16 Justering Motioner Föredragande: AR 3. Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning

2012-03-29 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Alkoholservering på särskilda boenden SoU15 Justering Prop. 2011/12:61 Föredragande: KD 3. Läkemedelsfrågor SoU16 Fortsatt beredning Motioner

2012-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-03-22 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 5-37 1. Kl. 09.30 Uppvaktning av Handikappförbunden Ingrid Burman, ordförande m.fl. 2. Justering av protokoll 3. EU-förslag om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller information

2012-03-22 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel SoU17 Beredning Prop. 2011/12:74 Föredragande: AR

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 5-37 Obs tillfällig sessionssal v.11-12 1. Kl. 09.00 Information av Socialdepartementet Karin Johansson, Statssekreterare informerar över läkemedelsstrategin och aktuella frågor

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 Obs tillfällig sessionssal v.11-12 1. Kl. 11.00 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson informerar över behovsbedömningsinstrumentet samt uppföljning

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09.30 Information av Handisam 2. Justering av protokoll 3. Läkemedelsfrågor SoU16 Beredning Motioner Föredragande: AR 4. EU-förslag om ändring av direktiv 2001/83/EG

2012-03-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11:00 Information från utredningen om assistansersättningens kostnader SOU 2012:6 2. Justering av protokoll 3. Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor SoU14

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-02-23 kl. 08:45

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-23 08:45 kl. 08:45 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KD 3. Arbetsplan 4. Kanslimeddelanden

2012-02-23 08:45:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-16 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Folkhälsofrågor SoU12 Justering Motioner Föredragande: AR 3. EU-förslag om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa Subsidiaritetsprövning

2012-02-16 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Barnfattigdom SoU8 Justering Motioner Föredragande: AR 3. Äldrefrågor SoU10 Justering Motioner Föredragande: KD 4. Riktlinjer för bemanning

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-02 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Aktuella EU-frågor Information samt fortsatt beredning av sub.prövning Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet KOM2011866 2. EU-förslag om allvarliga gränsöverskridande

2012-02-02 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Fortsatt beredning Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KD 3. Äldrefrågor SoU10 Beredning

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-01-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09:30 Information av Socialdepartementet SoU11 Ragnwi Marcelind, statssekreterare informerar om regeringens syn på riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen. förslaget

2012-01-19 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2011-12-20 kl. 08:15

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2011-12-20 08:15 kl. 08:15 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Organdonationsfrågor SoU9 Justering Motioner Föredragande: JLS 3. Fråga om yttrande till NU Exportförbud för snus Justering Mot. 2011/12:N319

2011-12-20 08:15:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-15 09:00 kl. 09:00 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning om Kvaliteten i äldreomsorgen Nästa sammanträde Tisdagen den 20 december kl. 08:15 Bilagor Program med uppgifter om deltagare och ett exempel på inbjudan bifogas.

2011-12-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Justering Skrivelse 2011/12:23 och motioner Föredragande: JLS 3. Organdonationsfrågor

2011-12-13 11:00:00