Dokument & lagar (147 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsdepartementet angående Sveriges svar på EU-kommissionens förslag om riktlinjer för försvarsupphandling.

2005-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Regeringskansliet Förvaltningschef Gunnar Holmgren, SB och expeditions- och rättschef Helena

2005-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering FöU8 Justering av betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder och

2005-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Information av Försvarsmakten om Årsredovisning för år 2004 och Budgetunderlag för år 2006. 3.

2005-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionsal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggningar FöU8 Överläggning om betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder

2005-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Kl. 11.00 Försvarets materielverk FMV informerar om svenska statens avtal med Ungern och Tjeckien ang. JAS 39 Gripen 3. Justering

2005-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Föredragning av Regeringskansliet UD och Fö samt Försvarsmakten om förlängningen av Sveriges bidrag till FN-missionen i Liberia propp.

2005-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutakottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggningar FöU6 Fortsatt behandling av betänkande 2004/05:FöU6 Sjö-

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggningar FöU6 Behandling av betänkande 2004/05:FöU6 Sjö- och kustövervakningsfrågor.

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Arbetsplanering av vårens verksamhet 5. Utskottets utrikes studieresor

2005-01-20 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 08:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Överläggning och Justering FöU5 Bilagor Förslag till betänkande FöU5 utsänds senare

2004-12-16 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionsal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Justering av FöU4 Justering av betänkande 2004/05:FöU4 Sveriges

2004-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionsal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Grönbok om försvarsupphandlingar Föredragning av Regeringskanliet inför behandling av Regeringskansliets faktapromemoria

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:30 Plats: Fölrsvarsutskottets sessionsal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Överläggningar FöU4 Fortsatt behandling av bet. 2004/05:FöU4 Sveriges

2004-11-25 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Justering av FöU1 Justering av betänkande 2004/05:FöU1 Försvar

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. 11.00 Materielföredragning Försvarsdepartementet redovisar vissa materielprojekt 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelanden

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 09:30 Plats: Försvarsutskottets sessionsal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning ÖB Håkan Syrén om vissa arbetsgivarpolitiska beslut 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelande

2004-11-11 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Överläggningar FöU1 Behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU2 Justering av bet. 2004/05:FöU2 Vissa rättigheter

2004-10-28 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Materielföredragning av statssekreterare Jonas Hjelm m.fl. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar 5. Justering av FöU3 Justering

2004-10-26 11:00:00