Dokument & lagar (129 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 november 2008. 2. Inledning samt Utgiftsramen och anslagen prel. just Utskottet fortsätter behandlingen av

2008-11-18 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 28 och för den 30 oktober 2008. 2. Rådets beslut om inrättande av Europol justering Utskottet fortsätter behandlingen

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut

2008-10-30 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Säkerhetspolisen Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 och den

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 oktober 2008. 2. Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen justering Utskottet fortsätter behandlingen av

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. Underlag bifogas. 2. Ramen för utgiftsområde

2008-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 och den 23 september 2008. 2. Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. justering Utskottet

2008-10-14 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Ändring i rättegångsbalken justering Utskottet fortsätter behandlingen av utskottsinitiativet för att åtgärda lagteknisk brist i 49 kap. 13 rättegångsbalken. KS-

2008-09-23 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga

2008-09-18 10:00:00