Dokument & lagar (372 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2020-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-26 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Den fleråriga budgetramen 20212027 Information Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson 3. EU:s årsbudget

2020-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2021 Föredragande: Näringsutskottets grupp för

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-19 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Statens budget 2021 Rambeslutet FiU1 Justering Prop. 2020/21:1, 2020/21:14,

2020-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-12 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Nuvarande och kommande krisstöd med anledning av coronaviruset Information Finansminister Magdalena Andersson 3. Kommissionens

2020-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Konkurrenskraftsrådet KKR Information per videolänk Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet,

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Extra ändringsbudget för 2020 Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-05 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor FiU13 Justering Prop. 2020/21:17

2020-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Rådet för utrikes frågor- handel Information per videolänk Statsrådet Anna Hallberg med medarbetare,

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Justering Tidigare

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor FiU13 Fortsatt beredning

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg Tillväxthämmande incitament i

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Fortsatt beredning

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-20 10:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson 2. Nästa sammanträde Torsdag 22 oktober kl. 11.00 Bilagor 1. Program, underlags PM och

2020-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-15 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Val av ordförande i utskottet 3. Kommande EU-förslag i arbetet mot penningtvätt Överläggning Statssekreterare Ulf Holm

2020-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-15 10:00 Plats: Lektionssal 1 Riksdagshus Västra 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden NU8 Justering

2020-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten 2020 Fråga om mottagande av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna

2020-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-01 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans vid punkterna 2 9 2. Aktuella EU-frågor Information Finansminister Magdalena Andersson 3. Anmälningar 4. Justering av protokoll

2020-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-01 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut omedelbar justering 2. S trategier för vätgas och energisystemintegration Överläggning per videolänk 2019/20:FPM61 Statssekreterare

2020-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Information Statsrådet Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt,

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 9-54 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden FiU8 Beredning Prop. 2019/20:195 Föredragande:

2020-09-29 11:00:00