Dokument & lagar (129 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-17 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström m.fl. Skolverket 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Statliga insatser för akademiker med

2011-11-17 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av rymdagenda Delegation från Swedish Aerospace Industries 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Vuxenutbildning UbU7 Beredning Motioner

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-10-27 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-information Allmän EU-information från representationen i Bryssel samt tjänstemän i Utbildningsdepartementet. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-10-27 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Högskoleverket informerar om årsrapport över universitet och högskolor Avdelningschef Annika Pontén, utredare Ingeborg Amnéus och utredare Marie Kahlroth.

2011-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning Riksrevisor Gudrun Antemar m.fl.

2011-10-20 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Torsdag 2011-10-13 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om uppföljning och utvärdering samt revisionsfrågor Docent Shirin Ahlbäck Öberg Uppsala universitet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-10-13 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-09-29 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om forsknings- och innovationsfrågor Bilagor Program i basen på papper Deltagarlista i basen på

2011-09-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Torsdag 2011-09-22 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisorn Gudrun Antemar Riksrevisorn Gudrun Antemar, Karolina Larfors och Emil Plisch informerar om Riksrevisionens granskningsrapport

2011-09-22 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer Utlåtande, UbU3 Granskning KOM 2011 367 Föredragande: IE 3. EU-överläggning

2011-09-20 11:00:00