Dokument & lagar (110 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv Information KOM2012 788 Statsrådet Maria Larsson m.fl. vid Socialdepartementet och Justitiedepartementet kommer kl. 11.00

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 09.00 Informerar om årsredovisningen 2012, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Sekretess

2013-11-07 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. KU4 Justering Skr. 2012/13:167 samt

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-10-24 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-10-24 08:15 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Justering Prop. 2013/14:1 Föredragande: ACB 4. Sekretess i det internationella samarbetet

2013-10-24 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. KU4 Fortsatt beredning Skr. 2012/13:167

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Sekretess i det internationella samarbetet KU6 Beredning Prop. 2012/13:192 Föredragande: JJ 4. Utlämnande av allmänna handlingar

2013-10-17 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl Informerar 2. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m KU4 a Riksrevisor

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information från Transparency International KU4 Ann Wilkens, ordförande för Transperency International Sverige TI Birgitta Nygren, styrelseledamot vid TI Lotta Rydström, exekutivsekreterare

2013-10-03 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-24 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Information Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet

2013-09-24 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa KU2y Fortsatt beredning Prop. 163 och motioner Föredragande:

2013-09-19 09:00:00