Dokument & lagar (7 436 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:724 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:724 Skatt på förnybara drivmedel av Lotta Finstorp M till Finansminister Magdalena Andersson S Sveriges företag är jobbmotorn bakom vår välfärd. För att de ska våga investera och utvecklas krävs långsiktiga och tydliga spelregler. Flera företag jag pratat med undrar hur framtiden ser ut för skattevillkoren

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:724 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:723 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:723 Bristande boendestöd till våldsutsatta kvinnor av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Våld mot kvinnor är ett utbrett och allvarligt samhällsproblem. Under 2016 anmäldes ca 22 000 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige där gärningspersonen var i en nära relation med offret, och mörkertalet

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:723 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:722 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:722 Faderskap och föräldraskap av Thomas Finnborg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt uppgift från Justitiedepartementet kommer en utredning som ska se över reglerna rörande faderskap och föräldraskap att tillsättas i februari. Det är något vi välkomnar. Ett tidigare problem

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:722 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:721 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:721 Migrationverkets skuld till kommunerna av Gunilla Nordgren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I juni 2016 fick jag svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på min fråga angående försenade utbetalningar från Migrationsverket till kommunerna. Svaret då var att man

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:721 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:720 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2016/17:720 Hyresrätter som inte lämnats till bostadsförmedling av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP Häromveckan avslöjade medierna att kungen, Sveriges statschef, förfogar över 350 lägenheter som Statens fastighetsverk äger och förvaltar, i och omkring Stockholm. Dessa lägenheter, som alltså

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:720 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:719 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:719 Regelverk för studieavgifter av Fredrik Christensson C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I veckan presenterade Universitetskanslersämbetet sin rapport Kartläggning av studieavgifter, som togs fram på uppdrag av regeringen efter Sveriges Radios granskning av internationella studenters studieavgifter

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:719 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:718 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:718 Narkotika på landets skolor av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Narkotika och droger på flera av landets gymnasieskolor är ett stort problem. Drogpåverkade elever skapar oro och stör både anställda och andra elever. Narkotika och droger är i första hand ett område som polisen måste hantera,

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:718 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:717 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:717 Kommuner utan polis av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste två åren har vi på olika sätt ställt frågor om lokala poliser och vikten av områdespoliser men även ställt frågor om funktionen kommunpolis som en viktig del i arbetet att komma nära medborgarna. En kommunpolis i den nya

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:717 av Roger Haddad (L) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:716 Brandmäns arbetsmiljö av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett tjugotal bilbränder har ägt rum i Örebro sedan nyår. Läget är ansträngt inte minst för polisen i Örebro, liksom det är för polisen i övriga landet. Men även brandmännen, som vi alla räknar

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:713 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:713 Problem med anlagda bränder i Örebro av Elisabeth Svantesson M till Statsrådet Anders Ygeman S Örebro har för närvarande stora problem med anlagda bränder. Bara sedan nyår har ett tjugotal bilbränder ägt rum på olika platser runt om i Örebro. Sex bilar har varit kommunens bilar. Samtidigt är polisen

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:713 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:712 av Linda Snecker (V)

Fråga 2016/17:712 Lärarstudenternas praktikperioder av Linda Snecker V till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det senaste numret av tidningen Skolvärlden innehåller en granskning av lärarstudenters praktikperioder. I den går det att läsa att 34,2 av lärarstudenterna känt sig osäkra på att fortsätta sina studier efter

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:712 av Linda Snecker (V) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:711 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:711 Hamnstrejk i Göteborg när det finns ett kollektivavtal av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Containerhamnen i Göteborg är Skandinaviens största. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige går genom Göteborgs hamn. Svenska företag

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:710 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:710 EB- och IB-elevernas betyg av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Frågorna runt EB- och IB-elevernas betyg har varit många sedan det blev känt att UHR skriver ned värdet av deras betyg. Frågorna kvarstår dock eftersom statsrådet Helene Hellmark Knutsson hittills inte har kunnat

Inlämnad: 2017-01-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:710 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:709 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:709 Familjeklassning av nätdroger av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 8 april 2015 röstade riksdagen med röstsiffrorna 168 mot 144 för att uppmana regeringen att agera skyndsamt för en så kallad familjeklassning av narkotika. Därtill var beslutet tvådelat. Den andra delen var ett

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:709 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:708 Statens ägarintresse i Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I dag äger svenska staten 37 procent av aktierna i Telia. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har alltsedan regeringen tillträdde 2014 meddelat att det inte är aktuellt för

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:707 av Jeff Ahl (SD)

Fråga 2016/17:707 Sexuella ofredanden på festivaler av Jeff Ahl SD till Statsrådet Anders Ygeman S I SVT Nyheter påstås inrikesministern ha sagt att sexuellt ofredande på festivaler var vanligare förekommande förr. Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: Vad har statsrådet för statistiskt underlag för den analysen

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:707 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:706 Straffrabatt för unga lagöverträdare av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska se över nya påföljder för unga lagöverträdare. Detta för att visa en tydlig reaktion från samhällets sida när unga personer begår brott. Det

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S)

Fråga 2016/17:705 Besittningsskyddet vid brand i bostaden av Hillevi Larsson S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hyresgäster som inte själva orsakat brand i sin lägenhet kan trots detta mista besittningsskyddet. De drabbas dubbelt, först av branden och sedan genom att riskera att mista sin lägenhet.

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:704 Bristen på utredare för Barnahus av Tina Ghasemi M till Statsrådet Anders Ygeman S När minderåriga barn utsätts för brott i nära relationer, såsom misshandel eller sexuella övergrepp, hanteras det av så kallade barnahus. Polis och åklagare samverkar med socialtjänst och andra berörda parter under ett

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:703 Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I danska tidningar kan man i dagarna läsa om den oro som finns rörande ERTMS-implementeringen i landet. Röster höjs, precis som här, varnande för betydligt högre kostnader samt minskad nytta från projektet än

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)