Dokument & lagar (162 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan med medarbetare informerar om vissa aktuella it-politiska frågor 2. Justering av protokoll

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-15 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2015 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. Arbete och rutiner i trafikutskottet Föredragande: MR 3. Cykelfrågor TU5 Beredning Motioner

2015-01-15 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:50

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:50 Plats: RÖ 7-23 1. Val av vice ordförande 2. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 15 januari 2015 kl. 10.00

2014-12-19 08:50:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 08:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 08:30 Plats: Andrakammarsalen 1. Utfrågning om järnvägens val Bilagor Punkt 1: Program Punkt 2:

2014-12-11 08:30:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Onsdag 2014-12-10 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-10 09:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:12 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredraganden: LK, CF 3. Fråga om bemyndigande

2014-12-10 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Post- och telestyrelsen PTS Göran Marby Generaldirektör på PTS informerar om aktuella it- och postpolitiska frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Cykelfrämjandet och Svensk Cykling Lars Strömgren ordförande i Cykelfrämjandet och Klas Elm ordförande i Svensk Cykling informerar om aktuella frågor 2. Justering

2014-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:9 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Beredning Ic Motioner Föredragande: LK 3. Information från Näringsdepartementet

2014-11-27 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-10-07 11:30 Plats: RÖ 7-23 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Conny Wahlström från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 27 november 2. Justering av protokoll Justering

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:5 2. Prisuppgift vid taxiresor TU4 Justering Prop 2013/14:241 och motion Föredragande: CF 3. Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer

2014-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:4 2. Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd TU3 Justering Prop. 2013/14:256 och motioner Föredragande: AB 3. Uppföljning

2014-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-04 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om aktuella luftfartsfrågor 2. Justering av protokoll

2014-11-04 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:26 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-10 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information angående uppdraget till en statlig samordnare för Bromma flygplats Anders Sundström, statlig samordnare för Bromma flygplats, och Bo Bylund informerar angående uppdraget

2015-03-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32 Datum och tid: 2015-04-09 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sveriges bussföretag Jan Bosaeus, ordförande i Sveriges Bussföretag och vd Nobina Sverige AB, vd Peter Jeppsson, branschchef Anna Grönlund, och ansvarig för säkerhets-

2015-04-09 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Maria Ågren m.fl. informerar om tillsynsfrågor rörande fordonsbesiktningen och historiska fordon 2. Justering av protokoll Justering

2015-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31 Datum och tid: 2015-03-26 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från SJ Vd Crister Fritzson m.fl. från SJ informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:30 3. Infrastrukturplanering TU9 Justering

2015-03-26 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum och tid: 2015-04-16 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Spårvagnsstäderna Tf kanslichef Hans Cruse m.fl. från Spårvagnsstäderna informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:32

2015-04-16 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid: 2015-04-21 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Post- och telestyrelsen Avdelningschef Sten Selander m.fl. från Post- och telestyrelsen informerar i frågan om samdistribution av post och tidningar 2. Information

2015-04-21 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum och tid: 2015-04-23 09:30 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, informerar om delbetänkandet Koll på anläggningen

2015-04-23 09:30:00