Dokument & lagar (7 443 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:748 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:748 Personer som stannar i Sverige trots dom om utvisning av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminalvårdens siffror angående antalet genomförda resor visar att Polismyndigheten under 2016 har verkställt 752 utvisningsbeslut rörande personer som dömts till utvisning

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:748 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:747 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Fråga 2016/17:747 Försäkringskassans handläggningstider av Emma Carlsson Löfdahl L till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Medierna har de senaste dagarna rapporterat att handläggningstiderna vid Försäkringskassans avdelning för omprövningar för närvarande kan uppgå till 25 veckor. Det handlar framför allt

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:747 av Emma Carlsson Löfdahl (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:746 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:746 Misshandel i hemmet av Birgitta Ohlsson L till Utrikesminister Margot Wallström S Den 25 januari röstade den ryska duman för att sänka straffet för misshandel inom hemmet. Det innebär att våld som inte leder till att någon skadad behöver sjukhusvård avkriminaliseras. Misshandeln ska i stället registreras

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:746 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:745 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2016/17:745 Fyrverkerier av Cecilia Magnusson M till Statsrådet Anders Ygeman S Till firandet av det nya året hör ofta ljud- och ljussprakande fyrverkerier. I Göteborg anordnar ett företag ett storstilat fyrverkeri på ett avlyst område under eftermiddagen. Tyvärr stannar inte avfyrandet där flera dagar före och

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:745 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:744 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2016/17:744 Svensk film av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Biobesöken för svenska filmer har fortsatt att gå kräftgång allt färre ser svenskproducerade filmer på bio. När Svenska Filminstitutet presenterade siffrorna för år 2016 konstaterades att biobesökarna väljer bort

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:744 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:743 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:743 Utlämningsavtalet med USA av Erik Ottoson M till Utrikesminister Margot Wallström S Den nytillträdde amerikanska presidenten Donald Trump har sagt att han kan tänka sig att tillåta skendränkning vid förhör av misstänkta brottslingar. Flera människorättsorganisationer och juridiska experter har slagit

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:743 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:742 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:742 Antalet personer som åkt för att strida för våldsfrämjande islamistiska organisationer av Pål Jonson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid ett seminarium om terrorism arrangerat av Folk och Försvar den 23 november framhöll inrikesministern att det är i princip inga svenskar som ger sig iväg för att strida

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:742 av Pål Jonson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:740 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:740 Utvecklat bistånd för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Ovärdig och oetisk jakt på lejon är en oväntat stor industri som är lönsam i alla led. Det kallas canned hunt, fritt översatt: burkad jaktoch är i realiteten mer slakt än jakt. Svenska

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:740 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:738 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:738 Vilseledande marknadsföring av jakt- och turistresor samt volontärresor av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Per Bolund MP Ovärdig och oetisk jakt på lejon är en oväntat stor industri som är lönsam i alla led. Det kallas canned hunt, fritt översatt: burkad jaktoch är i realiteten mer slakt än jakt. Svenska

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:738 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:737 Inväxling av mynt och sedlar av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Senast den sista juni nästa år ska de gamla en-två- och femkronorna vara utbytta i samband med det stora sedel- och myntutbyte som pågår. Branschorganisationen Svensk Handel som gått ut med en rekommendation om att affärerna

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:736 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:736 Kvinnorna i Iran av Tina Ghasemi M till Utrikesminister Margot Wallström S Den 1112 februari kommer statsminister Stefan Löfven att åka till Iran på inbjudan av Irans president Hassan Rouhani. Ämnena för mötet kommer att vara handelsfrågor, utvecklingen i regionen och konflikten i Syrien, enligt uppgifter

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:736 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:735 Prioritering av funktionshindersfrågor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Mot bakgrund av den oro som helt naturligt uppstod med anledning av regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 till Försäkringskassan, där det stod att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:733 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:733 Individualiserade dödsfallsutredningar av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Relationsrelaterat våld är ett stort samhällsproblem och en av vår tids största folkhälsofrågor. Sett över en livstid så uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för brott i en nära relation.

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:733 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:732 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:732 Förlorad kompetens i frågorna om hedersförtryck av Tina Ghasemi M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen aviserade förra hösten att en särskild jämställdhetsmyndighet ska bildas, med uppgift att bland annat samordna den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor. Den nya jämställdhetsmyndigheten

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:732 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:730 av Richard Jomshof (SD)

Fråga 2016/17:730 Den svenska bostadsmarknaden av Richard Jomshof SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Den svenska bostadsmarknaden blir alltmer problematisk och det råder stor bostadsbrist i stora delar av landet. Redan 2011 rapporterade Boverket att trångboddheten ökar och att tre av fem svenskar bor i kommuner där

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:730 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:729 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:729 Förbättrad elbusspremie av Lotta Finstorp M till Statsrådet Isabella Lövin MP Dagens regelverk möjliggör regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner att ta del av en så kallad elbusspremie. Men det är företag i privat eller kommunal regi som införskaffar fordonen. Dessa företag kan inte ta del

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:729 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:728 av Hans Linde (V)

Fråga 2016/17:728 EKN:s kontroll av garantigivning vid vapenexportaffärer av Hans Linde V till Statsrådet Ann Linde S Exportkreditnämnden EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt. Exportkrediter

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:728 av Hans Linde (V) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:727 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:727 Överbeläggningar som riskerar patientsäkerheten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:727 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:726 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2016/17:726 Uppföljning av Skönhetsutredningen av Jessika Roswall M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hösten 2015 presenterades en utredning som föreslog en lagändring för att öka skyddet för konsumenten i samband med kroppsbehandlingar i syfte att förändra utseendet. Förslaget var under våren 2016 ute på en remissrunda.

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:726 av Jessika Roswall (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:725 av Tobias Billström (M)

Fråga 2016/17:725 Kränkande material via Facebook av Tobias Billström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen rapporterades om hur en ung kvinna utsattes för sexuella övergrepp samtidigt som det misstänks att övergreppet streamades live över en stängd grupp på Facebook. Bortsett från det utomordentligt

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:725 av Tobias Billström (M) (pdf, 76 kB)