Dokument & lagar (177 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos

2013-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-11-26 kl. 12:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-11-26 12:00 Plats: RÖ5-30 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Ordföranden tar över

2013-11-26 12:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 09.00 Informerar om årsredovisningen 2012, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Sekretess

2013-11-07 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. KU4 Justering Skr. 2012/13:167 samt

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-10-24 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-10-24 08:15 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Justering Prop. 2013/14:1 Föredragande: ACB 4. Sekretess i det internationella samarbetet

2013-10-24 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. KU4 Fortsatt beredning Skr. 2012/13:167

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Sekretess i det internationella samarbetet KU6 Beredning Prop. 2012/13:192 Föredragande: JJ 4. Utlämnande av allmänna handlingar

2013-10-17 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl Informerar 2. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m KU4 a Riksrevisor

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information från Transparency International KU4 Ann Wilkens, ordförande för Transperency International Sverige TI Birgitta Nygren, styrelseledamot vid TI Lotta Rydström, exekutivsekreterare

2013-10-03 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-01-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-01-16 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information av riksrevisionen Peer Review Report kommer kl. 09.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Tobaksfrågor KU4y Beredning Föredragande: TL 5. Alkoholfrågor

2014-01-16 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-24 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Information Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet

2013-09-24 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-01-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-01-14 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. EU-bevakning 3. Tobaks- och alkoholfrågor KU4y och KU5y Fråga om yttrande till SoU Beslut Föredragande: TL 4. Överlämnade av ett motionsyrkande till arbetsmarknadsutskottet

2014-01-14 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2013-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2013-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Justering Föredragande: HH 3. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Förslag, yttrande Skatteverket

2013-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Fredag 2013-12-06 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2013-12-06 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Utkast, bet. 2013/14:FiU16, kammarkansliets

2013-12-06 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Fortsatt beredning Föredragande: KÖ 5. Tillgänglighet

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 08:15 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utlämnande av allmänna handlingar Ev. beslut Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Material delas vid sammanträdet 5. Se särskild

2013-11-28 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-01-23 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kommunala och regionala frågor KU12 Justering Motioner Föredragande: KD 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Tobaksfrågor KU4y Fortsatt beredning Föredragande:

2014-01-23 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Sveriges Kommuner och Landsting Uppvaktning kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Justering

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2013-12-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kunskapsöversikt om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna Information Jörgen Hettne, ställföreträdande direktör, och Pernilla Bäckman, utredare, båda vid Sieps

2013-12-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om överlämnande av motion till SoU Motion 2013/14:K305 Ev. beslut Föredragande: TL 4. EU-bevakning 5. Proportionell fördelning

2014-02-04 11:00:00