Dokument & lagar (232 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Val av ny ordförande 2. Information från regeringen Statsrådet Erik Ullenhag, Arbetsmarknadsdepartementet 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelanden 5. Internationella

2013-10-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 5-38 1. EU-information från regeringen Statsrådet Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Internationella möten och inkommande besök Inbjudan till European Parliamentary

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LD och BL 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-26 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Europeiska globaliseringsfonden Överläggning med regeringen Statsrådet Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Aktuella EU-frågor Information från regeringen

2013-09-26 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Information från expertgruppen för biståndsanalys EBA Lars Heikensten, ordförande 2. Justering av protokoll 3. Sverige i Arktiska rådet UU14 Beredning Skrivelse 2013/14:50 och

2014-01-30 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Kommissionens arbetsprogram 2014 UU4 Justering KOM2013 739 Föredragande: IS 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Sverige i Arktiska rådet UU14 Fortsatt beredning Skrivelse 2013/14:50 och motioner Föredragande: BMH 2. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Beredning Motioner

2014-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-23 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ungdomars väg till arbete AU3 Föredragning Skr. 2013/14:35 och motioner Föredragande: LD 2. Information om Digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén 3. Justering

2014-01-23 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Utvärderings- och forskningssekretariatet Ett förlängt arbetsliv forskning om förutsättningar hos arbetstagare och arbetsmarknad Anna Kåring Wagman, forskningssekreterare

2014-01-16 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ungdomars väg till arbete AU3 Justering Skr. 2013/14:35 och motioner Föredragande: LD 2. Jämställdhet AU4 Föredragning Motioner Föredragande: LF 3. Arbetsrätt AU6 Föredragning

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Förslag om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaden Eures Subsidiaritetsprövning

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikplatser Överläggning med regeringen Statsrådet Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Rådsslutsatser om

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från utredningen om män och jämställdhet Utredaren Svend Dahl 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella möten och inkommande besök 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen den 20 februari kl. 10.00

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Måndag 2014-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-03 10:00 Plats: Skandiasalen 1. Inför extra FAC utrikesråd Information tillsammans med EU-nämnden Kabinettsekreterare Frank Belfrage, UD 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 11.00

2014-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 5-30 1. Sverige i Arktiska rådet UU14 Justering Skrivelse 2013/14:50 och motioner Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Information om den elektroniska

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-32 RÖ 5-30 1. Information från UD om Ukraina m.m. Lokal: FöU:s sessionssal RÖ 5-32 Information tillsammans med FöU Utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD 2. ca kl. 11.30 Information från

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-27 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar Euresnätverket Överläggning med regeringen Statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, Arbetsmarknadsdepartementet

2014-02-27 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Folkbildningsförbundet Ordföranden Annika Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella möten och inkommande besök 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Tisdagen den 11 mars kl. 11.00

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Jämställdhet AU4 Justering Motioner Föredragande: LF 2. Arbetsmiljö AU5 Föredragning Motioner Föredragande: LD 3. Förslag om ett europeiskt nätverk

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-03-20 kl. 09:45

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-03-20 09:45 Plats: RÖ 5-30 1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: EK 2. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE UU19 Beredning Skrivelse

2014-03-20 09:45:00