Dokument & lagar (199 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-04-15 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel SoU19 Justering Prop. 2013/14:67 och motioner Föredragande: JLS 3. Fritidspeng för barn i hushåll

2014-04-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid: 2014-04-10 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige SoU23 Beredning Skr. 2013/14:91 och motioner Föredragande: AR 3. Informationsförfaranden

2014-04-10 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid: 2014-04-08 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor SoU21 Justering Skr. 2013/14:87 och motioner Föredragande: JS 3. Utredningen om

2014-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-04-03 09:00 Plats: Förstakammarsalen RÖ 5-1:a ka.Öppet kunskapsseminarium om Socialtjänstens arbete med barn som far illa Nästa sammanträde Tisdagen den 8 april 2014 kl. 11.00 Bilagor Program Förteckning över

2014-04-03 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-03-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-03-27 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel SoU19 Beredning Prop. 2013/14:67 och motioner Föredragande: JLS 3 Berättelse om verksamheten i

2014-03-27 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Alkoholfrågor SoU14 Justering Motioner Föredragande: KD 3. Arbetsplanen 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen den

2014-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-03-20 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-03-20 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Folkhälsofrågor SoU18 Justering Motioner Föredragande: AR 3. Alkoholfrågor SoU14 Justering Motioner Föredragande: KD 4. Ett stärkt föräldrastöd för

2014-03-20 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 2006-2014 SoU11 Justering Skr. 2013/14:57 och motioner Föredragande: KD 3. Tobaksfrågor SoU13 Justering Motioner

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-03-06 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information om s.k. familjeklassning av narkotika från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket SoU17 2. Folkhälsomyndigheten informerar om passiv rökning SoU13 3. Justering av

2014-03-06 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU10 Slutjustering Motioner Föredragande: AR/CEP 3. Arbetsplanen 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-02-27 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Lena Furmark Socialdepartementet Hälsodelen inför Epsco 2. EU-information Statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Sociala delen

2014-02-27 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Eva Wendel Rosberg, särskild utredare, informerar om utredningens arbete och aktuella

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-02-20 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 2006-2014 SoU11 Beredning Skr. 2013/14:57 och motioner Föredragande: KD 3. Inför hearingen den 3 april på temat:

2014-02-20 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Justering Prop. 2013/14:36 och motion Föredragande: JLS 3. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-06 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Funktionshindersfrågor SoU7 Justering Motioner Föredragande: JLS 3. Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer

2014-02-06 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Anders Milton, särskild utredare, informerar om utredningens arbete och aktuella frågor. 2. Justering av protokoll

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-30 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Beredning Prop. 2013/14:36 och motion Föredragande: JLS 3. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

2014-01-30 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Socialstyrelsen Generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen informerar om nationella riktlinjer 2. Justering av protokoll 3. Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU10

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-23 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Inspektionen för vård och omsorg IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund 2. ca kl. 11.00 information om den digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén

2014-01-23 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 4-50 Internt seminarium om Etisk bedömning av nya metoder i vården Nästa sammanträde Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 10.30 Bilagor 1. Missiv till utskicket internt seminarium 21 jan

2014-01-21 11:00:00