Dokument & lagar (131 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen EU-förslag om revision Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 2. Överläggning

2013-09-19 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-12-05 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos

2013-12-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos

2013-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-11-26 kl. 12:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-11-26 12:00 Plats: RÖ5-30 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Ordföranden tar över

2013-11-26 12:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-12-05 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Mottagande av motion Fråga om mottagande av motion 2013/14:C388 yrkande 2 av Annika Lillemets m. fl. MP 3. Associationsrätt m.m. CU8 Motioner Fortsatt beredning

2013-12-05 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelning m.m. CU1 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: AL, PS 3. Ersättningsrätt CU14 Beredning Motioner Föredragande: Sjö 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-28 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Gemensamt konsumentskydd i EU CU7 Justering Prop. 2013/14:15 Föredragande: Sjö 3. Insolvens- och utsökningsrätt CU11 Fortsatt beredning Motioner Föredragande:

2013-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m. fl.Justitiedepartementet 3. Insolvens- och utsökningsrätt CU11

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen CU2y Justering Yttrande till KU över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden 1 januari

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-11-07 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens direktivförslag om paketresor och assisterade researrangemang Information Tjänstemän från Justitiedepartementet, Konsumentenheten KOM2013 512

2013-11-07 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-24 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-24 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Politisk sakkunnig Gustav Gellerbrant m.fl.Justitiedepartementet 3. Yttrande till FiU över budgetpropositionen

2013-10-24 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hyresrätt m.m. CU9 Justering Motioner Föredragande: BB 3. Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar CU13 Justering Prop. 2013/14:34 Föredragande: MH 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6.

2014-01-23 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2014-01-16 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2014-01-16 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrätt m.m. CU8 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Sjöfylleri CU12 Justering Motioner Föredragande: PS 4. Insolvens- och utsökningsrätt

2014-01-16 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m. fl.Justitiedepartementet 3. Planering och byggande CU10 Fortsatt

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RIR 2013:21 Statens hantering av riksintressen ett hinder för

2014-01-30 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Familjerätt Fortsatt beredning

2014-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Beredning Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållning med mark- och vattenområden CU17 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Justering Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Justering Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-20 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-27 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Beredning Prop. 2013/14:71, motion Föredragande: PS 3. Lätt byte enklare att välja ny leverantör av elektroniska

2014-02-27 09:30:00