Dokument & lagar (156 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 2 februari 2010. 2. Polisfrågor justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiderna

2010-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM IVA-PROJEKTET LÅNGSIKTIGA SPÅRET Ordförande Staffan Håkansson och projektledare Arvid Söderhäll informerar om IVA-projektet Långsiktiga Spåret

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:17 från den 28 januari 2010 2. ÄNDRING I LAGEN OM LUFTFARTSSKYDD JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU10

2010-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 och den 21 januari 2010. 2. Polisfrågor Utskottet behandlar motioner från allmänna motionstiderna 2007,

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSREVISIONEN Riksrevisor Eva Lindström, biträdande granskningschef Hans Folkesson och revisionsledare Petter Dahlin informerar om granskning

2010-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Straffrättsliga frågor justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. AB- Utkast till utskottets

2010-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar om regeringens bredbandsstrategi för Sverige

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 och den 17 december 2009. 2. Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott justering a Fråga om

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet Justitieminister Beatrice Ask återrapporterar från EU-ordförandeskapet samt informerar om kriminalvårdsfrågor. 2. Grönbok

2009-12-17 08:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 8 december 2009. 2. Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott Utskottet behandlar regeringens

2009-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 17-18 december 2009 2.

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Kriminalvården Generaldirektör Lars Nylén informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 26 november och den 1 december 2009.

2009-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:13 från den 1 december 2009 2. FORDONSBESIKTNING JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU8 Prop. 2009/10:32

2009-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SVERIGES REDAREFÖRENING Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening, informerar utskottet om Redareföreningens syn på IMO:s beslut

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utredningen Kriminalvårdens effektivitet Överåklagare Mats Åhlund, särskild utredare, informerar. KS PM jämte utdrag av Effektivitetsutredningens betänkanden

2009-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN Generaldirektör Staffan Widlert informerar om myndighetens verksamhet och aktuella verksamhetsfrågor bl.a. framtidens reglering

2009-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 30 november-1 december

2009-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg, Näringsdepartementet, informerar om den pågående åtgärdsplaneringen, trängselskattens redovisning

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM HÖGHASTIGHETSBANOR OCH TRAFIKVERKET Utredare Gunnar Malm informerar dels om utredning om höghastighetsbanor SOU 2009:74dels om utredning om Trafikverkets

2009-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 5 och den 10 november 2009. 2. Immunitet för stater och deras egendom justering Utskottet fortsätter behandlingen

2009-11-19 10:00:00