Dokument & lagar (156 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN AB SVENSK BILPROVNING Direktör Magnus Ehrenstråhle, AB Svensk Bilprovning informerar om företagets verksamhet inför förslag om avreglering av bilprovningsverksamheten

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. SEMINARIUM OM SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLER Bilagor 1. Program 2. Deltagare 3. PM 2009-11-10 Samhällsekonomiska kalkyler en introduktion 4.

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR Ordförande Sven Ivarsson, vice ordförande Bengt Nydahl och direktör Ulf Hellström, Riksförbundet Enskilda Vägar informerar

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Den enskildes val av rättsligt biträde justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:232 Den enskildes val av rättsligt biträde.

2009-11-10 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 och den 20 oktober 2009. 2. Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen justering

2009-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Bilagor 1. Program 2.

2009-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:4 från den 22 oktober 2009 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR BANVERKETS ENHET BANVERKET PRODUKTION Justering av

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRAFIKVERKSUTREDNINGEN Utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerar om trafikverksutredningens förslag vad gäller nytt

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 oktober 2009. I protokollet finns yttranden till finansutskottet över tilläggsbudgeten och ramen för utgiftsområde

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13 oktober 2009 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR BANVERKETS ENHET BANVERKET PRODUKTION Behandling Prop.

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 23 oktober 2009. 2.

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:1 från den 29 september 2009 2. ANSLUTNING TILL OCH GENOMFÖRANDE AV BARLASTVATTENKONVENTIONEN Behandling Prop.

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 24 september 2009. 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Behandling av fråga om yttrande till

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 9 oktober 2009 2.

2009-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 september 2009. 2. Yttrande till annat utskott justering Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till

2009-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 09:00 Plats: N3-04 Skandiasalen Föredragningslista 1. Offentligt seminarium Offentligt seminarium om situationen för kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt. Program och deltagarförteckning bifogas. Sammanträdet

2009-09-22 09:00:00