Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:45 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6. Föredragning 11.00 Försvarsminister

2009-11-12 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:231 om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. jämte

2009-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Granskning FöU1 Grankning av utkast till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, Konkurrensverket, lämnar upplysningar med anledning av proposition

2009-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1 Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om verksamheten i Afghanistan. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet jämte motioner. JF 3. Förbundsjurist

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl.11.00 Rättssakkunnige Carl Scheutz och departementssekreterare Elisabeth Kristensson, Näringsdepartementet, samt medarbetare från tjänstedirektivssekretariatet

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsdepartementet informerar om vissa materiel- försörjningsfrågor i Budgetpropositionen för 2010

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Göran Larsson, LO, och Lena Maier Söderberg, SACO, lämnar synpunkter på proposition 2008/09:187 om

2009-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte motioner. KS 3. Fråga om yttrande till finansutskottet

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1y Överläggning av yttrande 2009/10:FöU1y till FiU

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU3 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU3

2009-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU3 Behandling av utkast 2 till betänkande 2009/10:FöU3

2009-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU3 Behandling av utkast till betänkande 2009/10:FöU3

2009-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 13:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Kanslianmälningar 3. Överläggning FöU3 Behandling av regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd

2009-09-16 13:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Behandling och justering av proposition 2008/09:216 om avgränsning av elnätsverksamhet. RB 2. Behandling av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte

2009-09-16 08:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Fortsatt behandling av utskottets ställningstagande rörande komplettering av den svenska ståndpunkten gällande förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering

2009-09-16