Dokument & lagar (117 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU11 med anledning av proposition 2009/10:51 om enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion,

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av motioner om vissa handelspolitiska frågor. JF 3. Information om den administrativa växelkursen för strukturfondsbidrag. RB

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare från Riksrevisionen lämnar information om Riksrevisionens granskningar av statliga företag. 2. Behandling av skrivelse

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. AKA 3. Justering av betänkande med anledning av

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering två protokoll2. kl. 09.30 Kansliråden Sara Emanuelsson och Iris Heldt samt departementssekreterarna Maria Brogren, Christina Simón och Erik

2009-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson lämnar information om Vattenfall AB. 2. Kanslimeddelanden. 3. Ev. övriga ärenden. Bilagor 2. Konsultrapport och departementspromemoria rörande

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information a dels inför konkurrenskraftsrådets möte

2009-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2009/10:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt jämte

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Mikael Odenberg, Affärsverket svenska kraftnät, lämnar information om Svenska Kraftnäts verksamhet. 3. Återrapport från parlamentarisk

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:231 om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. jämte

2009-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, Konkurrensverket, lämnar upplysningar med anledning av proposition

2009-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet jämte motioner. JF 3. Förbundsjurist

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl.11.00 Rättssakkunnige Carl Scheutz och departementssekreterare Elisabeth Kristensson, Näringsdepartementet, samt medarbetare från tjänstedirektivssekretariatet

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Göran Larsson, LO, och Lena Maier Söderberg, SACO, lämnar synpunkter på proposition 2008/09:187 om

2009-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte motioner. KS 3. Fråga om yttrande till finansutskottet

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Behandling och justering av proposition 2008/09:216 om avgränsning av elnätsverksamhet. RB 2. Behandling av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte

2009-09-16 08:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Fortsatt behandling av utskottets ställningstagande rörande komplettering av den svenska ståndpunkten gällande förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering

2009-09-16