Dokument & lagar (231 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Utbildning om digital mötestjänst Utbildaren Ann-Charlotte Eklund, riksdagens enhet It-verksamhetsstöd 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:23 Protokoll 2015/16:24

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 12:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 12:45 Plats: RÖ 4-30 1. Anmälningar Dnr 1557-2015/16 2. Grundskola UbU12 Justering Motioner Föredragande: CM och LW UbU12 3. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Grundskola, onsdagen den 9 mars 2016 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Sammanträdesplan

2016-03-03 12:45:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-03-03 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande att närvara vid sammanträdet Beslut om att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet och tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli får närvara

2016-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-03-03 kl. 08:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-03-03 08:30 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation Program Deltagarlista Bilagor Inkommen promemoria från Almega Inkommen promemoria från Energimyndigheten

2016-03-03 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Skolverket Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten, Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsavdelningen, och Helena Carlsson,

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet KKR den 29 februari

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-information om Open Access Statssekreteraren Karin Röding, departementssekreteraren Eva Stensköld och departementssekreteraren Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:19 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Studiestöd UbU10 Justering Motioner Föredragande: RA

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Energipolitik NU10 Justering Motioner Föredragande: RB 3. Information från Swedish Standards Institute SIS Verkställande direktör Thomas Idermark,

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:18 2. Anmälningar Dnr 1274-2015/16 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2015/16:20 EU-blad 2015/16:21

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om främjande av socioekonomisk konvergens och inkludering i EU genom utbildning: bidrag till den europeiska planeringsterminen 2016 Statssekreteraren Helene

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Handelspolitik NU9 Justering Motioner Föredragande: CR 3. Granskning av meddelande om handel för alla NU8 Justering KOM2015 497 Föredragande: JS

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Kungl. Vetenskapsakademien Professor Christina Moberg, akademiens preses, professor Göran K. Hansson, akademiens ständige sekreterare, professor Arne Jarrick,

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen NU7 Justering Skr. 2015/16:33 och motioner Föredragande: FJ 2. Energipolitik NU10 Beredning Motioner Föredragande:

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVADr Martin Wikström, forsknings-

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201601071500 Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3

2016-01-07 15:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-17 08:45 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:14 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2015/16:17 EU-blad 2015/16:18 4. Anställning under

2015-12-17 08:45:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:13 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Justering Prop. 2015/16:1

2015-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-10 08:30 Plats: RÖ 4-27 1. Information från regeringen Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om a regeringens skrivelse om exportstrategin b regeringens skrivelse om politik

2015-12-10 08:30:00