Dokument & lagar (179 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information om Vattenfalls verksamhet a ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnar information om Vattenfalls verksamhet.

2011-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information vad

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Den förra socialdemokratiska regeringens underlåtenhet att agera ifråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens roll i marknadsföring av övervakningssystem till Libyen ärende 6 Beredning Föredragande: KD 4.

2011-02-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Justering Motioner Föredragande: AKA 3. Fortsatt behandling av EU:s meddelande om den framtida

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. F.d. ansvarigt statsråds beredning av en proposition om kvalitetsutvärderingssystem för högskolor ärende 9 Beredning

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om offentlig utfrågning om vindkraft Fortsatt beredning av begäran om utfrågning om vindkraft tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet3.

2011-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande gentemot statliga myndigheter gällande praktikplatser i det s.k. lyftet ärende 5 Beredning

2011-02-10 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. På väg mot en inre marknadsakt NU10 Justering KOM2010 608 Föredragande: JF 3. Regelförenklingsarbetet NU8 Beredning Skr. 2009/10:226

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar synpunkter på Riksrevisionens granskning av

2011-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter ärende 4 Beredning Föredragande: TL 4.

2011-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Beredning Motioner Föredragande: AKA 3. Vissa energipolitiska frågor NU12 Beredning Motioner

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter ärende 4 Beredning Föredragande: TL 4.

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens försenade interpellationssvar ärende 10 Beredning Föredragande: JJ 4. Uttalande av statsministern

2011-01-27 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Överläggning med näringsminister Maud Olofsson om olika EU-meddelanden a EU:s meddelanden om ny energistrategi inför 2020 KOM2010 639 och om prioriteringar för

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara Fråga om medgivande för ledamöter och tjänstemän från finansutskottet att närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan.

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Bilagor 1. Protokoll 2.

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Justering Föredragande: PN,

2010-12-16 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Preliminär justering Föredragande:

2010-12-14 11:00:00