Dokument & lagar (5 407 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:2034 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2034 Kommunikationsmöjligheter för kriminella av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flera gånger har vi nu fått läsa om grovt kriminella personer som lyckats fly från så kallad sluten ungdomsvård, och enligt medieuppgifter kan flykten i vissa fall vara rätt enkel.

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2034 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2033 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:2033 Effekterna av höjd skatt på plastbärkassar av Clara Aranda SD till Finansminister Magdalena Andersson S Den nya skatten på plastbärkassar är fortsatt kritiserad. En rad experter har kallat skatten för ineffektiv, och många menar likaså att skatten kan ha negativa effekter på miljön. Regeringen vill

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2033 av Clara Aranda (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2032 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:2032 Konsekvenser av övergödningsutredningens förslag för hästnäringen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Jennie Nilsson S I den övergödningsutredning som presenterades tidigare i år är svensk hästnäring i blickfånget. Utredningen ger förslag i syfte att styra upp hästnäringen för att minska

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2032 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2031 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:2031 Säkert avstånd i skolmiljö av Sten Bergheden M till Utbildningsminister Anna Ekström S Nu har skolorna startats upp igen efter att många skolor tidigare höll sin utbildning på distans. Risken för ökad smittspridningen för elever och lärare är uppenbar. Många klassrum är redan i dag underdimensionerade

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2031 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2030 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:2030 Svenskt bistånd via Islamic Relief av Hans Wallmark M till Statsrådet Peter Eriksson MP Islamic Relief, en organisation med kopplingar till Muslimska brödraskapet, finansieras av svenska biståndsmedel. Nu meddelas att hela Islamic Reliefs styrelse byts ut med anledning av antisemitiska uttalanden och

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2030 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2029 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:2029 Nya regler för sammankomster med anledning av pandemin av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Mikael Damberg S På presskonferens i förra veckan med inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Amanda Lind om allmänna sammankomster fick vi ta del av att det ska komma nya förslag som

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2029 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2028 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2019/20:2028 Tryggad elförsörjning av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Anders Ygeman S Tillgången på el är avgörande för stora delar av samhället såväl industrin som hushållen är beroende av tillgång på el. Vidare är tillgången på el kritisk för att Sverige ska klara omställningen från fossila bränslen och

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2028 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2027 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:2027 Haverikommission vid suicid av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S I Storbritannien har man ett arbetssätt som går ut på att en haverikommission tillsätts vid suicid. Det innebär att sjukvård, socialtjänst, skola, polis och civilsamhället gemensamt tillsätter en utredning för att komma

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2027 av Clara Aranda (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2026 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2026 Folkbildningsstöd till Muslimska brödraskapet av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I dag går hundratals miljoner av svenska skattepengar till diverse islamistiska extremister som inte bara kan utgöra ett långsiktigt hot mot vårt samhälles grundläggande värderingar utan även aktivt

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2026 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2025 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:2025 Statsbidrag via Folkbildningsrådet av Björn Söder SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I sitt svar på undertecknads fråga 2019/20:1782 angående om utbildningsministern avser att vidta några åtgärder för att förhindra att företrädare med kopplingar till Muslimska brödraskapet engageras i projekt

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2025 av Björn Söder (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2024 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:2024 Stöd till ambulerande tivolin av Lars Beckman M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Sveriges tivolin ambulerande och stationära har en tradition på flera hundra år att roa svenskar och människor från våra nordiska grannländer. De flesta företag i branschen är just ambulerande, vilket gör

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2024 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2023 av Per Lodenius (C)

Fråga 2019/20:2023 Stängda gränser mot Åland av Per Lodenius C till Utrikesminister Ann Linde S Sverige innehar i kraft av den så kallade Ålandsöverenskommelsen från Ålandsfrågans avgörande i Genève i juni 1921 en särställning när det gäller de förpliktelser Finland iklätt sig ifråga om Ålands autonomi. År 2015 svarade

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2023 av Per Lodenius (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2022 av Magnus Ek (C)

Fråga 2019/20:2022 Skenäsleden av Magnus Ek C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Färjan mellan Skenäs och Säter, alltså mellan Vikbolandet och norrsidan av Bråviken, är en avgörande trafikled för många boende på båda sidor av färjeleden. Många boende pendlar dagligen i endera riktningen. Lantbrukare har verksamhet

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2022 av Magnus Ek (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:2021 Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 juli 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att regeringen ändrar

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2020 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:2020 Säkerhetsarbetet på ungdomshem av Alexandra Anstrell M till Socialminister Lena Hallengren S Statens institutionsstyrelse, Sis, ansvarar för vård av unga på särskilda ungdomshem. Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid Sis, menar att säkerhetsarbetet på verksamheten är kraftigt eftersatt.

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2020 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2019 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:2019 Inlösen av fastigheter av Mikael Larsson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När staten ska lösa in fastigheter sker det via expropriationslagen. Ofta sker inlösen när ny infrastruktur som vägar och kraftledningar ska byggas, förbättras och renoveras. Just nu planeras för en ombyggnation

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2019 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2018 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:2018 Skogsbilvägar och virkesupplag av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät planerar för tillfället nya ledningar genom västra och östra Sverige. Där ledningarna går i dag har man som skogsägare kunnat lägga upp virkesupplag när man ska göra en avverkning. Svenska kraftnät har

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2018 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2017 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:2017 Bekämpning av ogräset stånds av Mikael Larsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Stånds är ett ogräs som växer på många håll i Sydsverige men även längs Norrlandskusten. Jordbruksverket skriver på sin hemsida: Stånds är ett besvärligt ogräs eftersom den innehåller giftiga alkaloider som ger

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2017 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2016 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:2016 Nyttjandet av möjligheten till hyressänkning för företag drabbade av coronakrisen av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har, efter påtryckningar från Moderaterna, drivit igenom en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Den hyresvärd som sänkt den

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2016 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2015 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:2015 Enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga coronakrisen av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Svenska företag har haft en tuff vår. Många företag, inom ett flertal olika branscher, har tappat en stor del av sin omsättning. Detta har lett till uppsägningar, permitteringar

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2015 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 91 kB)