Dokument & lagar (149 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information om aktieägaravtal rörande Posten Norden AB Finansmarknadsminister Peter Norman lämnar information om aktieägaravtal mellan svenska staten och danska

2011-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten 2. Protokollsjustering 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Fortsatt beredning Prop.

2011-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG JuU14 Justering Prop. 2010/11:46 och motioner

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information om Vattenfalls verksamhet a ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnar information om Vattenfalls verksamhet.

2011-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information vad

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Val av ny ordförande 2. Protokollsjustering 3. En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken JuU5y Yttrande till SoU, Justering Prop.

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte 2. Protokollsjustering 3. Fråga om utskottsinitiativ Fortsatt beredning Föredragande: KS 4. Fråga

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Justering Motioner Föredragande: AKA 3. Fortsatt behandling av EU:s meddelande om den framtida

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. EUMOT-utredningen Beslut Remiss, 2010/11:URF2 och 2010/11:URF3 Föredragande: KS 3. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om offentlig utfrågning om vindkraft Fortsatt beredning av begäran om utfrågning om vindkraft tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet3.

2011-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. På väg mot en inre marknadsakt NU10 Justering KOM2010 608 Föredragande: JF 3. Regelförenklingsarbetet NU8 Beredning Skr. 2009/10:226

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar synpunkter på Riksrevisionens granskning av

2011-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Särskild utlänningskontroll JuU13 Justering Skr. 2010/11:39 Föredragande: PFZ 3. Processrättsliga frågor JuU9 Justering Motioner

2011-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Beredning Motioner Föredragande: AKA 3. Vissa energipolitiska frågor NU12 Beredning Motioner

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet JuU4y Yttrande till FöU. Justering Skr. 2010/11:41och motion Föredragande:

2011-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Överläggning med näringsminister Maud Olofsson om olika EU-meddelanden a EU:s meddelanden om ny energistrategi inför 2020 KOM2010 639 och om prioriteringar för

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Särskild utlänningskontroll JuU13 Beredning Skr. 2010/11:39 Föredragande: PFZ 3. Unga lagöverträdare JuU12 Beredning Motioner Föredragande:

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer JuU6 Justering KOM 2010 492 Föredragande: AB 3. EU-förslag om ändring av

2011-01-20 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara Fråga om medgivande för ledamöter och tjänstemän från finansutskottet att närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan.

2011-01-18 11:00:00