Dokument & lagar (81 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Utvecklingen av EU:s sanktioner Information Ambassadör Per Saland, Utrikesdepartementet

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningsutredningen UfU Information Utredare Peter Egardt, Utrikesdepartementet Huvudsekreterare Anna Hammargren, Utrikesdepartementet 2. Justering

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Justering KOM2010 623 Föredragande: EK 2. Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete UU13 Justering Motioner

2011-02-17 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Fortsatt granskning KOM2010 623 Föredragande:

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Viss vapenexport Information Generaldirektör Anders Ekman Duse, Inspektionen för strategiska produkter ISP Stf. generaldirektör och

2011-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Kommissionens arbetsprogram UU11 Fortsatt beredning KOM2010 623 Föredragande: EK 4. Globalisering

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet

2011-01-27 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 08:00 Plats: Östergårds i Danderyd Föredragningslista Del I 1. Justering av protokoll 2. Serbien UU8 Ev. justering Prop. 2010/11:50 och motioner Föredragande: CM 3. Kommissionens arbetsprogram UU11

2011-01-20 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningen m.m. Information Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övriga frågor

2010-12-21 08:30:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Grönbok om EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden UU4 Justering KOM2010 586 Föredragande: EK 2. Sidas stöd till kapacitetsutveckling UU5 Justering Redogörelse

2010-12-16 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet

2010-12-09 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering villkorad Prop. 2010/11:1 och motioner Skr 2009/10:214 Föredragande: EK 2. Grönbok om budgetstöd för yttre

2010-12-02 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Sidas stöd till kapacitetsutveckling UU5 Information och fortsatt beredning Redogörelse 2009/10:RRS12 Föredragande: AH Riksrevisor Claes Norgren, granskningsenhetschef

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering villkorad Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: AH 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2010-11-25 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om Sveriges internationella utvecklingssamarbete utgiftsområde 7 Biståndsminister Gunilla Carlsson 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: AH 2. Subsidiaritetsprövningen i riksdagen UU2y Justering Föredragande: CM 3.

2010-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om utrikesförvaltningen UU1y Kabinettssekreterare Frank Belfrage Departementsrådet Tove Friberg Tf expeditionschef Harald Sandberg 2. Föredragning

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om G20-mötet utvecklingsfrågorna Departementsrådet Per Örnéus 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa frågor 4. Fråga om eventuellt

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2010-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utskottets arbetsordning 2. Information om utskottets sammanträdesplan 3. Meddelanden och administrativa frågor 4. Övrigt Bilagor Utkast till protokoll från

2010-10-14 09:30:00