Dokument & lagar (155 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Beslut om närvaro 2. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte 3. Protokollsjustering 4. Ändring i brottsbalken Fråga om utskottsinitiativ

2011-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet

2011-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2011 Information tillsammans med FiU Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet Vice

2011-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen 2. Protokollsjustering 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU11 Justering Motioner Föredragande: MK

2011-03-31 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-31 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU med anledning av proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

2011-03-31 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Jan Andersson, Brottsförebyggande rådet 2. Protokollsjustering 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Justering Prop. 2010/11:45 och

2011-03-29 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Genomförande av FN:s vapenprotokoll JuU17 Beredning Prop. 2010/11:72 Föredragande: LG 3. EU-förslag om ändring av kodex om Schengengränserna

2011-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner UU6 Justering Prop. 2010/11:68 och motion Föredragande:

2011-03-17 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Utvecklingen av EU:s sanktioner Information Ambassadör Per Saland, Utrikesdepartementet

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. EU-förslag om en europeisk utredningsorder Överläggning Rådsdokument 9288/10 Föredragande: AB 2. EU-förslag om användning av PNR-uppgifter för att förebygga,

2011-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten 2. Protokollsjustering 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Fortsatt beredning Prop.

2011-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningsutredningen UfU Information Utredare Peter Egardt, Utrikesdepartementet Huvudsekreterare Anna Hammargren, Utrikesdepartementet 2. Justering

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG JuU14 Justering Prop. 2010/11:46 och motioner

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Val av ny ordförande 2. Protokollsjustering 3. En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken JuU5y Yttrande till SoU, Justering Prop.

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte 2. Protokollsjustering 3. Fråga om utskottsinitiativ Fortsatt beredning Föredragande: KS 4. Fråga

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Justering KOM2010 623 Föredragande: EK 2. Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete UU13 Justering Motioner

2011-02-17 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Fortsatt granskning KOM2010 623 Föredragande:

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. EUMOT-utredningen Beslut Remiss, 2010/11:URF2 och 2010/11:URF3 Föredragande: KS 3. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Viss vapenexport Information Generaldirektör Anders Ekman Duse, Inspektionen för strategiska produkter ISP Stf. generaldirektör och

2011-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Särskild utlänningskontroll JuU13 Justering Skr. 2010/11:39 Föredragande: PFZ 3. Processrättsliga frågor JuU9 Justering Motioner

2011-02-03 10:00:00